Ilmasto

Ilmasto

Ihmisen toiminnan vuoksi ilmakehään vapautuu jatkuvasti haitallisia yhdisteitä. Kasvihuonekaasut vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen ja elämän edellytyksiin. Kemian avulla pystymme vähentämään merkittävästi esimerkiksi energian tuotantoon ja polttoaineisiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Kemianteollisuus myös etsii mahdollisuuksia käyttää kasvihuonepäästöjä raaka-aineena. 

Tavoittelemme alan hiilineutraalisuutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Lue tästä kertomuksia siitä, mitä tuon tavoitteen saavuttamiseksi on tehty.