Kemia - Osa hyvää elämää

Elämää ei ole ilman kemiaa. Se on osa hyvää elämää ja mukana kaikessa, mitä näemme, koemme tai tunnemme ympärillämme ja itsessämme. Kemia yhdistää. Se on jatkuvasti kehittyvä luonnontiede, joka yhdistää eri aloja ja ihmisiä. Kemia on maailman luovin ala. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuva polttoaine ja lääkkeet ovat kemiaa.

Kemia
- osa
hyvää
elämää.