Hyppää sisältöön

Eveliina Kunttu: Kemianteollisuuden vetovoima kasvaa tiedon myötä

Kesäkatalyytti on Kemianteollisuus ry:n toimiston kesätyöntekijä. Kesäkatalyytti tutustuu monipuolisten tehtävien kautta laajasti kemianteollisuuteen.

Ammattiin opiskelevilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet tiedonsaantiin ja jatko-opiskeluun, kuin lukiolaisilla. Ammattikorkeakoulujen kiinnostus on lukiolaisten silmissä laskenut, kun taas ammattiin opiskelevien halu jatkokouluttautua on lisääntynyt.

Ammattioppilaitoksissa opiskelevat ovat todella kiinnostuneita ja motivoituneita jatko-opiskelijoita. Kun koulu loppuu -kyselyn mukaan 48% ammattiin opiskelevista haluaisi jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa. Halua siis on, mutta oikean alan löytäminen ja siitä tiedon saaminen voi muodostua ongelmaksi.

Tutkimuksen mukaan lukiolaiset saavat paremmin tietoa jatko-opintomahdollisuuksista sekä kotoa, että koulusta. Ammattiopistoissa tiedon tuottamiseen oman haasteensa luovat alojen moninaisuus ja murroksessa olevan työelämän vaatimukset.

Kemianteollisuuden alojen vetovoiman kasvattamisen kannalta on keskeistä, että pystymme kertomaan alan ominaispiirteistä ja työtavoista entistä paremmin. Olennaista kiinnostuksen lisäämisessä on tiedon vaivaton saatavuus. Natiiviviestintä ja tiedon ymmärrettävyys ja konkreettisuus lisäävät kiinnostusta ja tekevät kemian alat helpommin lähestyttäviksi.

Ehkä onkin niin, että opinto-ohjaus ja kodin tuki eivät yhdessäkään riitä, vaan ammattioppilaitosten tulee avata ovet laajasti eri alojen ammattilaisille. Niille työn tekijöille, joiksi nuoretkin pyrkivät.

Vuosittain toteutettava Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti tutkii yläkoululaisten, lukiolaisten ja nyt myös toisen asteen ammattiin opiskelevien ala- ja koulutusvalintoihin liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia. Vuonna 2018 tutkimukseen vastasi ennätykselliset yli 11 000 nuorta. Tutkimuksen päätulokset julkaistaan tiivistetysti yhteiskunnalisen keskustelun työvälineeksi. Kun koulu loppuu -tutkimuksen on toteuttanut Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimeksiannosta T-Media Oy.

Eveliina Kunttu, Kesäkatalyytti 2018

Kesäkatalyytti on Kemianteollisuus ry:n toimiston kesätyöntekijä, joka tutustuu monipuolisten tehtävien kautta laajasti kemianteollisuuteen.