Hyppää sisältöön

Eva Marcon: Biotalouden täydennyskoulutus on hyvää verkostoitumista

Eva Marcon valmistui Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan orgaaninen kemia. Valmistumisensa jälkeen Eva haki Helsingin yliopiston Kemistit biotalouteen FEC -täydennyskoulutukseen saadakseen uusia ja tuoreita näkökulmia kemian alasta, verkostoitumaan ja tutustumaan mielenkiintoiseen kemian alan yritykseen.

– Koulutus oli hyödyllinen ja avartava, ja laajensi näkemystäni kemian merkityksestä biotaloudessa. Lisäksi ymmärsin biotalouden alan potentiaalin tulevaisuudessa urallani. Arvostan, että koulutuksen aikana pääsimme verkostoitumaan monenlaisiin kemian alan asiantuntijoihin luennoilla ja ekskursioilla.

Eva sanoo Kemistit biotalouteen FEC-koulutuksen luentojen olleen monipuolisia ja kattaneen laajan kokonaisuuden lyhyessä ajassa.
– Pidin erityisesti koulutuksen laboratorioharjoituksista: pääsin syventämään jo aiemmin oppimaani ja opin myös uusia tekniikoita.  Koulutus todellakin vastasi odotuksiani.

Työharjoittelujaksonsa Eva suorittaa kosmetiikkayhtiö Lumenella.  
– Lumene on viihtyisä ja innostava työpaikka. Työtehtäväni ovat hyvin monipuolisia. Työtehtäviini kuuluvat mm. raaka-aineisiin liittyviä selvitys- ja dokumentointitöitä, raportointityökalujen ohjelmointi- ja kehitystyötä sekä erilaisia laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi olen valmistanut erilaisia kosmetiikkatuotteita tuotekehityslaboratoriossa. Joka päivä teen jotain erilaista. Olen oppinut runsaasti uusia asioita työharjoitteluni aikana.

– Koska FEC-koulutus oli niin kattava ja laaja, kaikki koulutuksessa oppimani asiat eivät suoraan liity harjoitteluuni. Harjoittelussani olen oppinut niitä erityistaitoja, joita juuri kosmetiikkateollisuudessa tarvitaan.

Tulevaisuudestaan Evalla on selkeä käsitys.
– Kosmetiikkateollisuus on mielestäni kiintoisa ala ja haluan oppia siitä mahdollisimman paljon. Toivon jatkavani Lumenella myös harjoitteluni jälkeen.

Lisätietoja

Lumene Oy 

Kemistit biotalouteen FEC – koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen tilaamaa ja osarahoittamaa työvoimapoliittista täydennyskoulutusta. 

Lisätietoja Kemistit biotalouteen FEC-koulutuksesta: 
Kehittämisen asiantuntija Riitta Aho, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy
riitta.aho@helsinki.fi, puh. 050 442 7170

Professori Kristiina Wähälä, Helsingin yliopisto, Kemian laitos 
kristiina.wahala@helsinki.fi, puh. 050 448 7502