Hyppää sisältöön

Euroopan parlamentin muuttunut päästökauppapäätös karhunpalvelus kilpailukyvylle

Euroopan parlamentti hyväksyi 3.7.2013 jo kertaalleen hylkäämänsä hiilidioksidin päästöoikeuksien huutokauppojen lykkäämistä koskevan direktiivimuutoksen. Tämän ns. backloading-ehdotuksen mukaisesti päästöoikeuksia poistetaan kertaluontoisesti päästökauppamarkkinoilta maksimissaan 900 miljoonan tonnin edestä, kunhan vaikutusarviointi potentiaalisesta hiilivuodosta on tehty.

”Jos nyt tehty päätös säilyy alkavassa parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantamenettelyssä, on sillä energian hintaa nostava vaikutus, mikä heikentää merkittävästi entisestään suomalaisen ja eurooppalaisen kemianteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Suomalaisten sähkönkäyttäjien on varauduttava maksamaan sähköstään jopa 150 miljoonan euron vuosittaista lisälaskua”, sanoo osastopäällikkö Sami Nikander Kemiateollisuus ry:stä.

”Suomen ja Euroopan kemianteollisuus on toistuvasti korostanut, että päästökaupan osalta tulisi pysyä sovituissa pelisäännöissä. Tämä olisi erityisen tärkeää tässä vaikeassa ja epävarmassa taloustilanteessa, jossa Eurooppa tällä hetkellä on. Parlamentin nyt tekemä päätös on ääni eurooppalaista työllisyyttä vastaan”, hän jatkaa.

Prosessin lopputulos selvinnee loppuvuoden aikana.Nyt päästökauppojen lykkäys etenee parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantaneuvotteluun.

Lisätiedot:

Kemianteollisuus ry, Sami Nikander, sami.nikander(at)chemind.fi, puh. 040 567 4413

Katso lisää:

Ceficin kommentti päätöksestä

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on noin 20 prosenttia ja teollisuuden tavaraviennistä noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 henkilöä.