Hyppää sisältöön

EU:n kestävä tulevaisuus nojaa uudistuvaan, kilpailukykyiseen teollisuuteen

Viime kuukausien kuluessa on käyty runsasta keskustelua siitä, mihin suuntaan EU:n tuleva kausi 2024-2029 tulee menemään ja millaisella poliittisten ryhmien kokonaisuudella sitä lähdetään rakentamaan kesäkuun EU-parlamenttivaalien jälkeen.

Meillä kemianteollisuudessa on kirkas näkemys siitä, mitkä ovat kannaltamme keskeiset elementit, jotka EU:n tulevan kauden pitäisi pitää sisällään, jotta voimme siirtyä kohti entistä kestävämpää ja kansainvälisesti menestyvää Eurooppaa. Olemme kiteyttäneet näkemyksemme neljään pointtiin:

1. EU:n teollisuuspolitiikka on valjastettava tukemaan strategista kilpailukykyä. Tämä tarkoittaa mm. hiilineutraaliustavoitteisiin tähtäävien innovaatioiden ja investointien syntymistä, kauppakumppanuuksia, riittävää puhtaan ja hinnaltaan kilpailukykyisen energian saantia.

2. EU:n sisämarkkinat on saatava vauhdittamaan strategista kilpailukykyä, sekä siirtymistä päästöttömyyteen ja kiertotalouteen. Tämä edellyttää EU:n sääntelyn kokonaisvaltaista tarkastelua ja paremman sääntelyn periaatteen elvyttämistä, EU-tasoista excellence-pohjaista rahoitusmekanismia investointien toteuttamiseen ja riittävästi oikeaa osaamista.

3. Vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittaminen vaatii Green Dealin nykyistä paremman implementoinnin. Nykyisen Green Dealin pohjalta tehdyt säännökset vaativat kokonaisarviointia ja toimeenpanon EU:n kilpailukyvyn näkökulmasta.

4. Kemianteollisuus tarvitsee vaihtoehtoisia raaka-aineita. Tarvitsemme säädöskehikon uusiutuville ja kiertotalouteen perustuville raaka-ainelähteille.

Näihin aiheisiin on herätty Euroopassa laajemminkin. Hyvänä esimerkkinä toimii helmikuun 20. päivänä julkistettu, uutta Industrial Dealia peräänkuuluttava ns. Antwerpenin julkilausuma, jonka on tähän päivään mennessä allekirjoittanut yli 1000 tahoa

Kemianteollisuuden näkökulmasta Antwerpenin julkilausumassa esitetyt toimet ovat erittäin tervetulleita, sillä ne ovat yhteneväisiä järjestön omien tavoitteiden kanssa. Julkilausumassa nostetaan esille esimerkiksi tarpeet EU:n raaka-aineomavaraisuuden parantamiselle, kiertotalouden kysynnän lisäämiselle, sisämarkkinoiden kehittämiselle ja ylipäätään kattavalle teollisuusstrategialle Euroopan strategisessa agendassa 2024–2029.

Me teemme päivittäin työtä sen eteen, että yritystemme toimintaympäristö olisi sellainen, ettei yksikään kestävämpään tulevaisuuteen johtava teollinen investointi karkaisi muihin maihin ja että molekyylit pysyvät kierrossa. Tutustupa siis viesteihimme tulevalle EU-kaudelle 2024-2029.