Hyppää sisältöön

Esitys ilmastolaiksi ei katso tulevaisuuteen

Kokonaisvaltaisen resurssitehokkuuden näkökulmasta katsottuna hallituksen ehdotus ilmastolaiksi (5.6.2014) on yritys kansallisesti ratkaista kansainvälisiä asioita. Ilmastonmuutoksen hallinnassa kansainvälisillä päästövähennystavoitteilla päästään kuitenkin parempiin tuloksiin kuin kansallisella lailla.

Ilmasto ja ilmastopolitiikka ovat kiinteä osa resurssitehokkuutta, jota pitäisi tarkastella nimenomaan kokonaisuutena. Ehdotuksessa ilmastolain täytäntöönpano menee päällekkäin EU:n jäsenmailleen ehdottamien ja tulevaisuudessa käyttöön otettavien hallintomekanismien kanssa. Tästä seuraa päällekkäistä työtä, turhaa sääntelyä ja byrokratiaa, epävarmuutta toimintaympäristössä.

Suomessa tehdyt kansalliset strategiat ovat olleet keino huolehtia energia- ja ilmastopolitiikasta niin, että EU:n asettamat tavoitteet täyttyvät. Tällä linjalla pitäisi jatkaakin. Itse ilmastonmuutoksen torjuntaan tämä ilmastolain ehdotus ei tuo varsinaisesti mitään uutta, mutta lisää monimutkaisuutta ja päällekkäistä työtä.

Ilmastonmuutoksen hallinnassa kemianteollisuuden tuotteet ovat ratkaisevassa asemassa. Kemian tuotteilla mahdollistetaan vähähiilinen talous. Euroopan tasolla tehdyt energia- ja ilmastopoliittiset painopisteet ja yhteiset tavoitteet piiskaavat yrityksiä jo nyt parantamaan suorituksiaan. 

Lisätietoja

Sami Nikander, sami.nikander(at)kemianteollisuus.fi, 040 567 4413