Hyppää sisältöön

Ensimmäinen väitöskirja kemian opetussuunnitelmien kehittymisestä Suomessa

FL Juhani Vaskuri väittelee 24.3.2017 Jyväskylän yliopistossa. Väitöksessä tutkitaan lukion kemian opetussuunnitelman kehittymistä Suomessa itsenäisyyden alusta tähän päivään. Väitöskirjassa esitellään myös eri maiden tilannetta ja niiden vastaavia malleja 1800-luvulta lähtien.

Kemiasta tuli itsenäinen oppiaine vuonna 1918, ja lukion opetusohjelmaan se otettiin vuonna 1941. Kemian opetuksen kehittyminen Suomessa ilmenee selkeimmin oppimiskäsityksen ja opetusmenetelmien muutoksissa. Opettajalähtöisestä opetuksesta on siirrytty opiskelijalähtöisyyteen. Myös kokeellisuus ja tiedon prosessointi ovat tulleet keskeisiksi uuden tiedon omaksumisessa.

Käännekohta lukion kemian kansallisessa historiassa on vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteet. Niissä otettiin käyttöön uusi konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa kemian opetuksessa nojauduttiin kokeelliseen tietoon. Opiskelijat etsivät tietoa tekemällä havaintoja ja mittauksia, joita he käyttävät perustana käsitteiden, mallien ja lakien oppimisessa.

FL Juhani Vaskurin kemian opetuksen alan väitöskirjan Oppiennätyksistä opetussuunnitelman perusteisiin – lukion kemian kansallisen opetussuunnitelman kehittyminen Suomessa vuosina 1918–2016 tarkastustilaisuus pidetään Jyväskylän yliopistossa pe 24.3.2017 klo 12-15. Vastaväittäjänä toimii professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jan Lundell (Jyväskylän yliopisto). Väitoskirjan ovat ohjanneet professori Jan Lundell (Jyväskylän yliopisto) ja professori Maija Aksela (Helsingin yliopisto).

Lue Jyväskylän yliopiston väitöstiedote.