Hyppää sisältöön

Ensimmäinen aurinkosähköllä polttoainetta tuottava koelaitos

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteistyönä rakennettavassa ainutlaatuisessa demolaitoksessa pilotoidaan uusiutuvien polttoaineiden tuottamista aurinkosähköllä.

Kontin kokoinen tuotantolaitos kootaan yhteen LUT:n kampuksella ja se valmistuu vuonna 2017. Yhteishankkeen tavoite on muuttaa aurinkoenergian avulla tuotettu sähkö kaasuksi. Menetelmällä voidaan tuottaa kaasun ja polttoaineiden lisäksi kemikaaleja.

SOLETAIRiksi nimetty tutkimuslaitteisto koostuu 3 osasta: VTT suunnittelee laitteen, jolla ilman hiilidioksidi erotetaan ja otetaan talteen. LUT toteuttaa laitteen, jolla tuotetaan vetyä sähköllä veden elektrolyysin avulla. VTT kehittää lisäksi synteesilaitteen,  jolla hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan esimerkiksi metaania tai nestemäisiä polttoaineita.

Laitekokonaisuudella pilotoidaan, kuinka eri prosessit yhdistetään, jotta uusiutuvalla sähköllä voidaan tuottaa muun muassa metaania, polttoaineita ja kemikaaleja. Demolaitteisto voisi toimia siten myös tankkausasemana vety- tai maakaasuajoneuvoille.

Lue lisää Suomen ensimmäisestä aurinkosähköllä polttoainetta tuottavasta tuotantolaitoksesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiedotteessa. 

Kemia on osa hyvää elämää – myös etsittäessä uusia energialähteitä, ratkaisuja energiavarastointiin ja tapoja tehostaa energiankäyttöämme. Katso, mitä ratkaisuja kemialla on energiakysymyksissä.