Hyppää sisältöön

Energiatehokkuussopimuksissa edessä uusi kausi 2017–2025

Suomessa käynnistyy ensi vuonna neljä uutta energiatehokkuussopimusta vuosille 2017–2025. Kemianteollisuus on uudellakin sopimuskaudella vahvasti mukana. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Merkittäviä säästöjä, kemianteollisuus uudellakin kaudella vahvasti mukana

Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa kemianteollisuus on ollut aina vahvasti mukana. Nykyisellä kaudella yli 95 % toimialan energiankulutuksesta on sopimustoiminnan piirissä joko energiavaltaisen teollisuuden tai kemianteollisuuden toimenpideohjelman piirissä. Säästöjä energiankäytössä on saavutettu yli 700 GWh:n verran.

”Nyt alkamassa olevalla uudella sopimuskaudella ei kattavuuteen odoteta ainakaan laskua, sillä Kemianteollisuus ry:n hallitus päätti maaliskuisessa kokouksessaan, että toimiala on edelleen vahvasti mukana sopimustoiminnassa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Sami Nikander.

Energiatehokkuustyöllä on kemiateollisuudessa muutenkin pitkät perinteet. Sitä on tehty tavalla tai toisella käytännössä aina. Systemaattisesti energiatehokkuuden kehittymistä on toimialatasolla seurattu osana Responsible Care -ohjelman indikaattoreita aina vuodesta 1995 lähtien. Seurantajaksolla energiatehokkuus on parantunut yli 20 %

Tavoitteena kattaa yli puolet EU:n Suomelle asettamasta säästötavoitteesta

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Niiden tavoite on kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivissä Suomelle asetetusta sitovasta energiansäästötavoitteesta.

Suomessa on tehostettu energiankäyttöä kansallisella tasolla vapaaehtoisin keinoin jo 90-luvulta lähtien. Uusi energiatehokkuussopimuskausi on sarjassaan kolmas ja se jatkaa tämän vuoden lopussa päättyvää kautta 2008–2016. Ministeriöt ja toimialaliitot allekirjoittavat sopimukset 14.10.2016 Säätytalolla. Käytännössä yritykset  voivat liittyä sopimukseen jo tilaisuuden yhteydessä tai sen jälkeen.

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

TEMin tiedote 11.5.2016

Lisätiedot:

Kemianteollisuus ry, Sami Nikander, Johtava asiantuntija, Energia, ilmasto ja kestävyys, puh. 040 567 4413, sami.nikander@kemianteollisuus.fi