Hyppää sisältöön

Energiatehokkuudessa yhteistyö tuo tulosta

Spice 3-energiatehokkuushankkeessa jaettiin hyviä käytäntöjä ja opittiin muilta. Turun tilaisuus osoitti, että yhdessä energiatehokkuutta voidaan kehittää.

19.8.2014 pidetty energiatehokkuusseminaari on osa eurooppalaista Spice3-hanketta. Mukaan oli lähtenyt parikymmentä kemian ammattilaista. Kemianteollisuus ry:n Sami Nikander piti tilaisuutta antoisana. 

– Tuloksia syntyy vain yhteisestä halusta kehittää energiatehokkuutta. Tämä seminaari on osoittanut, että eteenpäin mennään. Valitsimme seminaarimme pitopaikaksi Viking Gracen, joka on Itämerellä liikennöivistä ristelijöistä modernein ja energiatehokkain.

Ruotsin kemianteollisuutta edustava Mikael Möller korosti esityksessään teollisuuden omaehtoista tekemistä ainoana tapana edetä.

– Pitää olla porkkana, palkinto omaehtoisesta toiminnasta – olkoon vaikka kuinka pieni porkkana, mutta jotakin palkitsevaa. Pelkällä pakolla tuloksetkin jäävät puolltiehen. Ja teollisuuden on oltava proaktiivista tavoitteiden asetannassa. Ja on osattava visioida – minkälainen teollisuuden ala olemme vuonna 2030 energiatehokkuudessa?

Seminaari keskittyy toisena päivänä  keskiviikkona käytännön esimerkkeihin kemianteollisuuden yritysten energiatehokkuudesta.