Hyppää sisältöön

Ella Vilén: Responsible Care hyödyttää yrityksiä ja koko kemianteollisuuden toimialaa

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman tulokset on julkaistu nyt 29. kerran. Suomessa vajaat 30 vuotta toiminut ohjelma juhlii ensi vuonna pyöreitä. Alan omaehtoinen kehitystyö on kulkenut pitkän matkan ja saavuttanut mittavia muutoksia kohti yhä vastuullisempaa ja hiilineutraalimpaa toimintaa. Hyvän kehityksen jatkuminen pandemiasta huolimatta osoittaa, että vastuullisuus otetaan alan yrityksissä vakavasti.

Responsible Care -ohjelman tulosten avulla seurataan kunnianhimoisen Hiilineutraali kemia 2045 -tavoitteen saavuttamista. Kemianteollisuus ry julkaisi hiljattain Hiili haltuun -kirjasen, joka tiivistää tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Kirjasen yritysesimerkit kertovat myös käytännössä alan yritysten harppauksia kohti hiilineutraaliutta.

Yritysten päästövähennystoimet näkyvät myös kovassa datassa. Responsible Care -tulokset osoittavat, että alan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 6 % edellisvuodesta ja 27 % vuodesta 1999. Seuranta-aikana alan yritykset ovat siis vähentäneet päästöjään jopa kolmanneksen. Pelkän energiankulutuksen vähentämisen lisäksi (-21 % vuodesta 1995) lähes kolmannes sähkön kulutuksesta on uusiutuvaa sähköä. Erityisesti ostetun uusiutuvan sähkön osuus kasvaa vauhdikkaasti.

Kun alan kehitystä tarkastellaan kiertotalouden mittarein, nähdään että päästövähennysten lisäksi yrityksissä panostetaan resurssitehokkuuteen. Jo enemmistö kemianteollisuuden yrityksistä käyttää tuotannossaan kierrätettyjä materiaaleja.

Pandemiavuosi on vaikuttanut myös positiivisesti alan turvallisuuslukuihin. Laskeneissa tapaturmaluvuissa näkyy kuitenkin etätyön vaikutusten lisäksi aito turvallisuustyön kehitys. Turvallisuushavaintoja ja -ilmoituksia raportoidaan vuosittain yhä enemmän, mikä kertoo turvallisuuskäytäntöjen laajenevasta hyödyntämisestä. 

Ensi vuonna 30 vuotta täyttävä Responsible Care juhlii sekä pitkäjänteistä kehitystyötä, mutta myös noin sataa omaehtoisesti sitoutunutta yritystä. RC-sitoutuneet yritykset ovat johdon tasolla sitoutuneet paitsi tietojen keräämiseen ja vuosiraportointiin, myös jatkuvaan toimintansa kehittämiseen. Yritysten vahva sitoutuminen ja kehitystyö hyödyttää toki yrityksiä itseään, mutta toiminta kumuloituu koko alaa hyödyttäväksi muutokseksi. Kemianteollisuus on yhä enenevissä määrin vastuullinen, turvallinen ja kunnianhimoisesti kehittyvä teollisuuden ala.

Responsible Care

Kemianteollisuuden Hiili haltuun!-kirjanen on kutsu laajaan yhteistyöhön

 

Ella Vilén

Asiantuntija, Vastuullisuus