Hyppää sisältöön

Elinkeinoelämän järjestöt: Itämeren typpirajoituksiin on perusteltua saada aikalisä

Itämerellä liikennöiville suomalaisyrityksille asetetaan jatkuvasti uusia kustannusrasitteita. Typen oksidien rajoittamiseksi Itämeri aiotaan julistaa NECA-erityisalueeksi, eli käyttöön otettaisiin kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n kaikkein tiukimmat typpipäästörajat.

Suomalaisten elinkeinoelämän järjestöjen mielestä NECA-alueen julistamiseen tarvitaan ehdottomasti jo aiemmin alustavasti sovittu aikalisä. Se antaisi yrityksille mahdollisuuden valmistautua lisäkustannuksiin ja hyödyntää uusinta teknologiaa. 

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toukokuussa 2013, että  NECA-sääntöjä lykätään vuodesta 2016 vuoteen 2021.  Nyt EU-komissio, joka ei ole IMO:n jäsen, ehdottaa jäsenmaille, että tehty lykkäys peruttaisiin ja uudet typpirajoitukset otetaan käyttöön Itämerellä jo vuonna 2016.

Koska Itämeri todennäköisesti julistetaan joka tapauksessa NECA-alueeksi, olisi suomalaisyrityksille erittäin tärkeää, että se tapahtuisi sitten myöhemmin. Näin yritykset saisivat aikaa valmistautua kohoaviin kustannuksiin ja voisivat täysimääräisesti hyödyntää uusinta teknologiaa.    

Tukemalla EU-komission ehdotusta NECA-alueen käyttöönoton kiiruhtamisesta Suomi menettäisi myös mahdollisuuden toimia päätöksenteossa itsenäisesti ja vientiteollisuusyrityksiään tukien. Siksi on tärkeää, että jo aiemmin tehdystä päätösehdotuksesta siirtää NECA-sääntöjä vuoteen 2021 pidetään kiinni.