Hyppää sisältöön

EKOKEM jakaa apurahaa ympäristö- ja jätehuoltoalan tutkimukseen

EKOKEM jakaa 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoitukseen tai osarahoitukseen. Rahastosta voidaan myöntää tukea myös opinnäyte- ja väitöskirjatöiden rahoitukseen.

EKOKEM on määritellyt vuoden 2014 hakuteemoiksi vientituotteeksi soveltuvat ympäristöinnovaatiot, kaatopaikkarajoitusten luomat mahdollisuudet kierrätysliiketoiminnan kehittämisessä sekä vesistöjen tilaa parantavat ratkaisut jätevesien käsittelyssä.

Hakuaika on käynnissä ja päättyy 5.12.2013. Päätökset apurahojen saajista tehdään helmikuussa 2014. Apurahojen saajat julkistetaan kesäkuussa 2014 pidettävässä seminaaritilaisuudessa.

Lisätietoja

EKOKEMin ympäristöstipendirahasto