Hyppää sisältöön

Eeva Solja: Ympäristö ei ole arvo, se on elinehto

Vallitseva tilanne on pakottanut pysähtymään ja arvioimaan omaa elämää ja arkea uudestaan. Itselleni pysähdys on kirkastanut arvoja ja tuonut näkyväksi omassa elämässä aidosti tärkeät asiat. On ollut lohdullista huomata, kuinka yksinkertaisista asioista hyvinvointi loppujen lopuksi koostuu. Perheen ja läheisten ohella myös luontosuhteen tärkeys on korostunut. Kun ympärillä on epävarmaa, saa lohtua tärkeistä ihmisistä ja kaiken keskellä vakaasti omassa rytmissään jatkavasta luonnosta.

Oman välittömän elinpiirin lisäksi on oivallinen aika pohtia, millaista tulevaisuutta haluamme luoda yhteiskunnallisella tasolla. Ympäristöön liittyvät haasteet eivät ole kadonneet. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat edelleen ihmiskunnan vakavimpia ongelmia.

Kiillossa poikkeuksellinen tilanne on vahvistanut sitoutumistamme ympäristölle antamiimme lupauksiin. Nyt on mahdollisuus luoda uusi suunta tulevaisuudelle.

Kohti hiilineutraaliutta

Kiilto on tunnettu perheyrityksen pitkäjänteisyydestä. Visiomme kurkottaa vuoteen 2080, päätöksenteko perustuu kvartaaliajattelua kauemmas. Ympäristötavoitteet olemme kuitenkin asettaneet kunnianhimoisesti lähitulevaisuuteen. Olemme esimerkiksi linjanneet toimintojemme olevan hiilineutraaleja vuoteen 2028 mennessä.

Eteneminen kohti hiilineutraaliutta vaatii ympäristön asettamista liiketoimintastrategian keskiöön. Se vaatii sitoutumista ja tietoisia valintoja. Kiillolla leikkaamme energian kulutusta 20 % tuotettua tonnia kohden vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2010 tasoon sekä käytämme vain 100 % uusiutuvaa energiaa vuoteen 2028 mennessä. Etsimme jatkuvasti lisää vihreitä tekoja minimoidaksemme päästömme kaikin keinoin. Jäljelle jäävän osuuden kompensoimme hiiltä sitovilla hankkeilla, joihin olemme osallistuneet vuodesta 2019.

Ympäristölähtöisyys osana kulttuuria ja johtamista

Hiilineutraaliustavoite on osa Kiillon Lupausta Ympäristölle, joka muotoutui vuoden 2018 lopussa. Lupaus ei syntynyt pienen työryhmän tai johdon päätösten perusteella. Sen muodostamisessa oli mukana kiiltolaisia kaikkialta organisaatiosta. Alusta asti oli selvää, että tavoitteiden tuli olla kunnianhimoisia ja aidosti haastaa meitä ajattelemaan toisin. Halusimme luoda kulttuurin, jonka keskiössä on ympäristö. Tämä tuntui luonnolliselta, sillä tavoitteiden saavuttamiseen ei ole yhtä hopealuotia. Se vaatii isoja ja pieniä askelia.

On tärkeää, että jokainen kiiltolainen voi toteuttaa ympäristölähtöisyyttä päivittäisessä työssään ja aidosti kokea olevansa osa ratkaisua, mutta myös ideoida täysin uutta, jopa oman vastuualueensa ulkopuolta. Kaikkea ei ole vielä keksitty ja innovaatioita asioiden tekemiseksi paremmin tarvitaan. Olemme kertoneet kiiltolaisille olevamme valmiita investoimaan ympäristöhankkeisiin. Näin haluamme varmistaa, että ideat villeimmästäkään päästä eivät jää lausumatta ääneen.

On upeaa huomata, kuinka ylpeästi ja innostuneesti kiiltolaiset suhtautuvat Lupaukseemme Ympäristölle. Ympäristölähtöisyys ei ole päälle liimattu korusana paperilla, vaan aito osa kulttuuriamme ja tapa johtaa.

Tähtäimessä jatkuva parantaminen

Hyvä tavoite on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa. Se on mitattava, luotettavaan tietoon perustuva ja muun toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen. Tavoitteiden asettaminen on kuitenkin lopulta arpapeliä – paras arvaus siitä, mihin voi olla mahdollisuus päästä. Iloksemme olemme huomanneet, että saavutamme hiilineutraaliustavoitteen todennäköisesti jo ennen vuotta 2028.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olemme päässeet maaliin. Hiilineutraalius on eräänlainen virstanpylväs, välietappi, joka määrittelee ympäristön kannalta korjattavien asioiden minimin ja jonka varassa meillä on mahdollisuus tarkastella seuraavan saavutettavan tason vaatimia toimia.

Lisäksi on syytä muistaa, että hiilineutraalius on vain yksi tärkeä päämäärä muiden joukossa. On olennaista tunnistaa ne päälinjat, joista kokonaisympäristövaikutus syntyy. Kiillon toimintaa läpileikkaava Lupaus Ympäristölle koostuu neljästä osakokonaisuudesta. Energian ja hiilineutraaliuden rinnalla tarkastellaan materiaalivalintoja, pakkauksia ja logistiikkaa sekä palveluja, joilla autetaan myös asiakkaita toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin.

Yhdessä kohti tärkeintä tavoitetta

Elämme aikaa, jossa elämän peruskivet korostuvat. Sosiaaliset rajoitukset ovat tuoneet ympäristön lähemmäs niidenkin arkea, joille metsäpolut tai soiden pitkospuut eivät siihen normaalisti kuulu. Luonnosta saa voimaa ja sen hyvinvointivaikutukset ovat kiistämättömät. Onkin upeaa, että ympäristömme voi auttaa meitä vaikeassa tilanteessa antaen voimaa, virtaa ja perspektiiviä.

Ympäröivä luonto ei kuitenkaan ole ensisijaisesti viihtymistä varten, se näyttelee paljon suurempaa roolia. Hyvinvoiva ympäristö on elinehto. Se on ravinnon, raaka-aineiden, puhtaan veden ja energian lähde, se on ilmaa, jota hengitämme.

Yhteinen tehtävämme on miettiä, miten autamme yhteiskuntaa ja teollisuutta tuottamaan ratkaisuja, joilla hiilineutraaliuden saavuttaminen on mahdollista kaiken kokoisille yrityksille eri aloilla. Kuinka turvaamme sen, että saavutamme yhdessä tärkeimmän tavoitteen – jatkuvuuden.

Eeva Solja

Brand and Communications Director, Kiilto