Hyppää sisältöön

ChemBio Finlandissa pohditaan kemikaaliturvallisuutta

Kemikaaliturvallisuus nousee vahvasti esille kemian ja bioalan ammattitapahtuman, ChemBio Finlandin ohjelmassa. Seminaareissa esitellään muun muassa kemikaaliturvallisuutta yleisesti sekä kemikaalien ympäristövaikutuksia. ChemBio Finland järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 18.–19.3.2015.

ChemBio Finlandin yhteydessä järjestettävien Kemian Päivien avausseminaarin aiheena on kemikaaliturvallisuus. Kemian Seurojen järjestämässä seminaarissa pohditaan muun muassa ratkaiseeko REACH-asetus kemikaaliongelmat.  EU:n REACH-asetuksella pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. Asetus ottaa kantaa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin, lupamenettelyihin ja rajoituksiin. Kemian päivien 2015 avausseminaari on 18.3.2015 klo 9.30.

Kemianteollisuus ry, TEM ja Tukes järjestävät Turvallisuutta kehitetään yhteistyöllä -seminaarin 19.3.2015 klo 10–15. Seminaarissa käsitellään kemikaalilaitosten tuotannon turvallisuutta. Tilaisuuden tavoitteena on kannustaa turvallisuuden kehittämistä ja tuoda esille kehitystarpeita.

MMT Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että kemikalisoituminen on globaali ongelma.
– Sääntelystä huolimatta lukumääräisesti yhä kasvava joukko kemikaaleja joutuu ympäristöön. Pitkällä aikavälillä hankalimpia aineita ympäristössä ovat pysyvät ja eliöihin kertyvät, mahdollisesti hormonitoimintaan vaikuttavat aineet. Ympäristöön vapautuneiden aineiden määrää on hankalaa arvioida, koska niitä tulee esimerkiksi tuotteista, ja leviää ilman kautta. Joidenkin kiellettyjen, vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat vähentynet, mutta toisaalta esimerkiksi lääkkeiden käyttömäärät ovat kasvussa, toteaa Mannio.

Ympäristötieteellinen Seura ja Kemian seurat järjestävät Mitkä kemikaalit aiheuttavat huolta ympäristössä – ja miksi? -seminaarin 18.3.2015 klo 11–16. Seminaarissa tutustutaan mitkä aineet askarruttavat tällä hetkellä ympäristön kannalta ja kuullaan mitä ongelmia ja mahdollisuuksia on estää aineiden pääsy luontoon. Jaakko Mannion mukaan seminaarissa esitellään uusia menetelmiä, joilla selvitetään ympäristön kemikaaleja. Ohjelmassa on muun muassa uudet Non-target screening – menetelmät, joilla kartoitetaan mitä kemikaaleja ympäristössä on. Menetelmillä voidaan hahmottaa mitä aineryhmiä näytteissä on, ja sitten tarkentaa analyysejä määrällisemmiksi. Kartoitus tehdään laboratoriossa. Toinen mielenkiintoinen tapa kartoittaa on ottaa näytteitä ympäristön eri osista ja jäljittää siten niiden levinneisyyttä, kulkeutumisreittejä ja ”lopullista kohtaloa”.


ChemBio Finland on kemian ja bioalan joka toinen vuosi järjestettävä ammattitapahtuma, joka sisältää merkittävän alan näyttelyn lisäksi lukuisia laadukkaita seminaareja ja puheenvuoroja. Tapahtuman järjestää Messukeskus toimeksiantajinaan Suomen Bioteollisuus ry ja Kemian Seurat.

 

ChemBio Finland järjestetään keskiviikosta torstaihin 18.–19.3.2015 Messukeskuksessa Helsingissä.
avoinna ke klo 9-17 ja to klo 9-16, sisäänpääsy tapahtumaan veloituksetta rekisteröitymällä www.chembiofinland.fi

Lisätietoja

Messukeskus, tiedottaja Susanna Terkola, puh. 050 385 5484, susanna.terkola@messukeskus.com
Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.chembiofinland.fi

#chembio2015

 

Kemian Päivien Twitter: https://twitter.com/KemianPaivat
Kemian Päivät Facebookissa: https://www.facebook.com/pages/Kemian-Päivät/400074683525585