Hyppää sisältöön

Cefic: Keinot eurooppalaisen kemianteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi

Eurooppa on menettämässä perinteistä jalansijaansa kemianteollisuuden kotimarkkinana ja kasvu suuntaa muille alueille. Eurooppalaisen kemianteollisuuden kattojärjestö Cefic uskoo, että suunta voidaan jälleen kääntää.

Avaimia Euroopan kilpailukyvyn kohentamiseksi ovat:

  1. Koordinoitu, kilpailukykyinen energiapolitiikka
  2. Vastuullinen ilmastopolitiikka
  3. Innovaatiopolitiikka
  4. Sääntelyn pysyvyys ja yhdenmukaisuus
  5. Avoimet markkinat
  6. Pääsy raaka-ainemarkkinoille
  7. Osaaminen ja liikkuvuus
  8. Ykkösluokan logistiikka

Cefic – Competitiveness of the European Chemical Industry (Pdf)
The Oxford Economics Study (Pdf)

Euroopan kemianteollisuus on talouden ja hyvinvoinnin avain, jonka tuotteita, materiaaleja ja teknisiä ratkaisuja kaikki yhteiskunnan toimijat tarvitsevat. Eurooppalainen kemianteollisuus työllistää suoraan 1,2 miljoonaa henkilöä ja 527 miljardin euron liikevaihdollaan se on yksi suurimmista teollisuuden aloista. Kemianteollisuuden merkitys viennissä on olennainen sillä se tuottaa vuositasolla Eurooppaan noin 50 miljardin euron positiivisen kauppataseen.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.