Hyppää sisältöön

Carmela Kantor-Aaltonen: Tohtorit asiantuntijoiksi työelämään!

Olisiko tohtoreiden palkkaaminen mahdollisuus yrityksille nostaa tutkimus- ja kehitystoimintansa tasoa? Tohtoreiden työelämävalmiuksiin tulisi kiinnittää huomiota jo väitöskirjaprojektin alkaessa.

Juha Sainio (Turun yliopisto) ja Eric Carver (Helsingin yliopisto) julkaisivat 1.6.2016 ansiokkaan raportin ”Tavoitteidensa mukaisella työuralla” Aarresaari-verkoston tohtoriuraseurannasta vuonna 2015. Aarresaari on Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen muodostama verkosto, johon kuuluvat yliopistoissa toimivat ura- ja rekrytointipalvelut. Tutkimuksen kohteena olivat vuosina 2012–2013 valmistuneet tohtorit lähes kaikista Suomen yliopistoista. Raportti perustuu syksyllä 2015 tehtyyn kyselytutkimukseen ja siihen vastasi 48 % vuosina 2012-2013 tohtorin tutkinnon suorittaneista (1 604).

Raportin mukaan työllistymisen kannalta tohtoriksi kouluttautuminen kannattaa. Tohtoreiden työttömyysprosentti (4,2 %) on selvästi alhaisempi kuin maisteritutkinnon suorittaneiden (7 %). Huolestuttavaa on, että tohtoreiden työllistyminen on vaikeutunut ja työttömyys on ollut viime vuodet kasvussa. Erityisen huolestuttavaa on, että tohtoreiden työttömyysjaksot ovat pidentyneet.

Luonnontieteiden tohtoreiden työttömyys on kaikista tieteenaloista korkein. Tähän on varmasti useita syitä. Luonnontieteen tohtoreiden määrä kasvoi peräti 26 % vuodesta 2010 vuoteen 2015. Myös teknistieteellisten tohtoritutkintojen määrä on kasvanut viidessä vuodessa peräti 38 %.

Tohtoreiden pääasiallinen työllistäjä ovat yhä yliopistot (39 %), joissa tohtorit usein jatkavat väitöskirjatyössään aloittamaansa tutkimusta. Yritysten osuus tohtoreiden työllistäjänä ei ole juurikaan lisääntynyt. Tästä ilahduttava poikkeus ovat kuitenkin luonnontieteen ja teknistieteellisten alojen tohtorit, joiden työllistyminen yrityksiin on hieman kasvanut.

Tutkimus- ja kehitystoiminta työllisti Suomessa yhteensä 77 000 henkeä vuonna 2014. Näistä usein nimikkeellä tutkija työskentelevistä henkilöistä oli ainoastaan 18 prosentilla (13 800:lla) tohtorin tutkinto.  Yritysten T&K- työntekijöistä tohtoreiden suhteellinen osuus oli vielä pienempi (4 %, 1 644 tohtoria). Olisiko tohtoreiden palkkaaminen mahdollisuus yrityksille nostaa T&K -toimintansa tasoa?

Tohtoreiden työelämävalmiuksiin tulisi kiinnittää huomiota jo väitöskirjaprojektin alkaessa. Raportin mukaan tällaisia voisivat olla mm. urasuunnittelu, osaamisen tunnistaminen ja väitöskirjan tekeminen osittain muualla kuin omassa tutkimusryhmässä (esim. yrityksessä). Väitöskirjan tekeminen tulisikin nähdä Suomessakin yhtenä vaiheena kohti asiantuntijuutta. Vain osa tohtoreista tähtää tutkijanuralle. 

Lisätietoja

Raportin Tavoitteidensa mukaisella työuralla – Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012-2013 valmistuneet voi ladata täällä (pdf) 

Carmela Kantor-Aaltonen

Johtava asiantuntija, Innovaatiot