Hyppää sisältöön

Carmela Kantor-Aaltonen: Julkista t&k-rahoitusta ei saa enää leikata

Suomen taloudellisesta tilanteesta ja tulevista valtion menojen leikkauksista huolimatta yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten saamaa julkista t&k-rahoitusta ei saa enää vähentää.

Tekesin ja Suomen Akatemian määrärahoja on supistettu jo huomattavasti. Enempään ei ole enää varaa, jos Suomi halutaan pitää korkean teknologian ja innovaatioiden huippumaana. Kilpailukykymme perusta on jatkossakin korkea osaaminen ja huipputeknologia.

Riittävien resurssien ohella t&k-toiminta tarvitsee uudenlaisia toimintamalleja ja ekosysteemejä. Sellaisia voisi löytyä suurten ja pienten yritysten kumppanuuksista sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisestä yhteistyöstä.

Isojen yritysten ympärille voisi muodostua pk- ja start-up -yritysten verkostoja, joissa isot yritykset pystyisivät hyödyntämään esimerkiksi pienten yritysten teknologiaosaamista.

Yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyötä tulisi vastaavasti lisätä muun muassa yhteisillä tutkimushankkeilla.

Uudenlaisiin kumppanuuksiin kannattaa hakea mallia maailmalta, esimerkiksi globaalista lääketeollisuudesta.

 

Carmela Kantor-Aaltonen

Kemianteollisuus ry:n yliopistoyhteistyöstä vastaava asiamies.