Hyppää sisältöön

Carmela Kantor-Aaltonen ja Anni Siltanen: Tunnista osaamisesi, ole siitä ylpeä!

Yliopistojen kiinnostus työelämätaitoja kohtaan on viime vuosina kiitettävästi kasvanut. Hankaliksi koetuista työelämäkursseista on siirrytty työskentelytapoihin, jotka aidosti tukevat opiskelijan työelämätaitojen kehittymistä. On tärkeää tunnistaa oma osaamisensa ja kokea siitä ylpeyttä.

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry ja Kemianteollisuus ry ovat vuodesta 2012 vetäneet yhdessä ”Työelämätaidot luonnontieteissä” -hanketta. Neljässä vuodessa työelämätaitoihin liittyvä opetus onkin kehittynyt positiiviseen suuntaan: työelämätaidot ovat läpäisseet koko yliopistosektorin, ja ne huomioidaan myös isoja tutkintouudistuksia tehtäessä. Opetussuunnitelmia on kehitetty osaamisperustaisiksi, ja esimerkiksi projektinhallintaa opetetaan osana tavallisia kursseja. 

Parantamisen varaakin on. Esimerkiksi yritysyhteistyössä ja alumnien osaamisen hyödyntämisessä  opetuksessa on paljon kehitettävää. Mallia voisi ottaa esimerkiksi tekniikan alan korkeakouluista, joissa yhteistyö yritysten kanssa on opetuksen osa alusta asti ja opiskelijoita kannustetaan aktiivisesti verkostoitumaan korkeakoulun ulkopuolelle.

Oman osaamisen tunnistaminen on työelämätaitojen keskiössä. Ilman työkokemusta voi olla vaikea tunnistaa omia työelämän vahvuuksia, määritellä omia toiveita ja tuntea ylpeyttä omasta ammatti-identiteetistä. Työelämässä tarvittavaa osaamista kertyy kuitenkin opinnoissa paljon. Vaikkapa ainejärjestössä tai vapaaehtoistyössä voi kartuttaa työelämässä tärkeitä projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaitoja. Ulkomaankokemus kartuttaa kielitaidon lisäksi myös kulttuurien välistä osaamista, josta voi olla valtava hyöty esimerkiksi ostajan tehtävissä.

Yliopistokoulutus kehittää ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, laajojen kokonaisuuksien hahmottamista, tiedonkäsittelytaitoja ja analyyttista ajattelua. Luonnontieteilijän osaaminen on korvaamatonta globaaleja haasteita ratkaistessa; luonnontieteilijä ymmärtää ilmiöt esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja hyvinvoinnin takana ja pystyy vaikuttamaan myös syihin, ei vain seurauksiin. Näistä taidoista on syytä olla ylpeä.