Hyppää sisältöön

Borealis Polymers: Parhaat ideat tulevat henkilöstöltä

Borealis Polymersin pitkä työ tuotantolaitosten energiatehokkuuden parantamisessa on tuonut tulosta. Parhaat kehitysehdotukset tulevat usein työntekijöiltä.

Petrokemian tuotteita valmistava Borealis Polymers on yksi suurimmista energiankuluttajista Suomessa. Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa kuluu vuosittain 4000 gigawattituntia energiaa, mikä rahassa laskettuna merkitsee noin 200 miljoonan euron kustannuksia.

Ei siis ihme, että Borealis on kiinnittänyt jo pitkään huomiota sähkön, lämmön ja polttoaineiden käytön tehostamiseen. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa yritys on ollut vuodesta 2003 lähtien.

Borealis Polymersin energia-asiantuntija Markku Siikanen sanoo, että työntekijöillä on ollut tärkeä rooli energiankäyttöä tehostavien toimien etsimisessä. Vuosien aikana henkilöstöltä on saatu lukuisia kehitysideoita.

”Olemme järjestäneet muun muassa koulutuspäiviä ja tietoiskuja energiatehokkuudesta, pyytäneet ideoita ja jalostaneet niitä sitten eteenpäin”, Siikanen sanoo.

Monet aloitteista on pystytty toteuttamaan nopeasti ja jopa ilman ylimääräisiä kustannuksia.

”Esimerkiksi uunin energiatehokkuus parani selvästi, kun aiemmin käsin säädetyt ilmapellit kytkettiin automatiikkaan. Muutokseen ei tarvittu kalliita investointeja.”

Borealiksessa on ollut jo pitkään käytössä energiatehokkuusmittarit, joilla energiankulutusta seurataan tuotettuja tonneja kohti. Jatkossa on tarkoitus siirtyä entistä enemmän reaaliaikaiseen ja ennakoivaan mittaamiseen, jolloin poikkeamiin voidaan puuttua välittömästi.

”Laitteiden oikealla käytöllä on iso merkitys. Voimme säästää energiakuluissa esimerkiksi sammuttamalla turhaan päällä olevat pumput”, Siikanen havainnollistaa.