Hyppää sisältöön

Blogi: Asenne ratkaisee – myös paikallisessa sopimisessa

Paikallisessa sopimisessa piilee edelleen valtava potentiaali. Sopimisen kautta tulevat joustot ovat myös tämän päivän elinehto monien yritysten toiminnalle ja sitä kautta myös Suomessa tapahtuvalle työllistämiselle. Työehtosopimusten perälautojen keikuttelu ei enää riitä.

Työantajien keskuudessa halu paikalliseen sopimiseen lisäämiseen on kyselyn mukaan hieman kasvanut verrattuna edellisiin mittauskertoihin, jotka tehtiin vuosina 2011 ja 2016. Haastattelujen perusteella tämä johtuu siitä, että paikallisilla sopimuksilla on aidosti saatu kilpailuetua, kuten joustavoitettu työajan käyttöä ja pystytty huomioimaan paremmin asiakkaiden tarpeet. Työnantaja kantaa vastuun yrityksen kilpailukyvystä ja siksi samaan aikaan on halua lisätä myös työnantajan päätäntävaltaa.

Sen ennustaminen, kuinka laajasti sopimismahdollisuuksia tulisi olla, on liittotasolla vaikeaa. Vaikka kemianteollisuuden työehtosopimuksissa on jo nyt varsin laajat sopimismahdollisuudet, kyselyyn vastanneet yritykset (n. 40 prosenttia vastaajista) nimesivät kärkikolmikkoon yhdeksi sopimisen esteeksi sen, että työehtosopimukset eivät sisällä riittävästi mahdollisuuksia sopia paikallisesti toisin asioista.

Tätäkin suurempi este (yli 50 prosenttia vastaajista) sekä pk-yritysten että suurten yritysten mielestä sopimiselle on asenteet. Sopimisen kulttuuri ja sen vahvistaminen yrityksissä ovat avainasemassa tähän haasteeseen vastaamisessa.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä koetaan myös, että heillä ei ole riittävästi tietoa, miten tilanne ratkaistaan tai ei ole neuvotteluosaamista. Tästä huolimatta pk-yrityksissä päästään selkeästi useimmin paikalliseen sopimukseen kuin suurissa yrityksissä. Näin oli myös Teollisuusliitto ry:n kanssa toteutetussa yhteisessä projektissa syksyn 2020 aikana, jossa liitot edistivät sopimista yrityksissä kerran kuussa palkanmaksusta.

Näytönpaikka sopimiselle toimialalla on myös vuonna 2021 kaikissa henkilöstöryhmissä neuvoteltava yrityskohtaisen palkankorotuserän kohdentaminen. Tänä vuonna 2/3 yrityksistä, jotka olivat neuvotelleet yrityskohtaisesta erästä, sopivat myös erän käytöstä.  Palkankorotusten ohjaaminen palkitsemaan hyvästä suoriutumisesta parantaa myös yrityksen kilpailukykyä.

Entä mitä yritykset toivovat liittojen tekevän, jotta sopiminen edistyisi työpaikkatasolla?

– Työehtosopimusten edelleen kehittämistä paikallista sopimista edistäväksi,

– liittojen yhteisten koulutusten jatkamista aiheesta sekä

– liittojen yhteisiä konsultaatiotilaisuuksia työpaikoille.