Hyppää sisältöön

Biomassojen kestävyydelle sovittiin standardisoidut, kansainväliset kriteerit

Nyt saatiin aikaan ensimmäinen kansainväliseen konsensukseen perustuva dokumentti kestävyyskriteereistä. Sovittuja kriteerejä voi soveltaa laajemminkin biotaloudessa.

Biotaloutta kehitetään vauhdilla. Kriittinen tekijä biotalouden kasvulle on ollut biotalouden raaka-aineena käytettävän biomassan kestävä tuotanto. Yksi keskeinen osa biotaloutta on bioenergia, jonka raaka-aineen kestävyydelle on haluttu löytää yhteiset kansainväliset pelisäännöt. Vihdoinkin, lähes kuuden vuoden työn jälkeen, elokuun alussa 2015 ehdotus kansainväliseksi kestävyyskriteeristandardiksi läpäisi loppuäänestyksen ISO:ssa (International Organisation for Standardization). Standardi biomassojen kestävyydelle julkaistaan loppuvuonna 2015.

Vaikka julkaistava kansainvälinen standardi ISO 13065 ”Sustainability Criteria for Bioenergy” ottaakin kantaa bioenergiaan, voidaan sen sisältämiä kriteerejä soveltaa laajemminkin biotalouden kontekstissa. Näin on jo tehtykin, sillä valmisteilla olevat eurooppalaiset biopohjaisten tuotteiden kestävyyskriteerit pohjautuvat nyt valmistuneisiin kansainvälisiin kriteereihin.

Tähän asti eri tahot ovat laatineet omia epävirallisia kriteerejä biotaloudessa. Biomassojen kestävyyden kriteereissä päävastuun kantoivat kemianteollisuus ja metsäteollisuus. Mittava prosessi tuotti ensimmäisen kansainväliseen konsensukseen perustuvan dokumentin kestävyyskriteereistä.

– Nyt valmistunut kriteeristö antaa kansainväliset pelisäännöt biomassan kestävyydelle. Biotalouden materiaalivirrat ovat globaalit, joten kriteerit ja eri toiminnanharjoittajien vastuiden rajaukset parantavat mahdollisuuksia kehittää biotalouden tuotteita kestävällä tavalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Jo se, että meillä on kansainvälisesti yhtenäinen terminologia, edesauttaa biomassoihin liittyvää kansainvälistä kauppaa, sanoo työhön osallistunut Sami Nikander Kemianteollisuus ry:stä.

– Kestävyyskriteerit ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset esimerkit antavat taloudellisille toimijoille tietoa toimintaansa liittyvistä ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista kriteereistä ja indikaattoreista. Toimijat saavat vapauden keskittyä oman toimintansa oleellisiin ja merkittäviin kriteereihin ja indikaattoreihin. Standardi antaa mahdollisuuden edistää biomassatuotantoon liittyvän teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä bioenergiamarkkinoilla. Käytön ja kokemusten kautta kriteerit ja indikaattorit kehittyvät vielä tulevaisuudessa, sanoo työstä vastannut Jouni Valtanen Kemesta ry:stä.

Kemesta ry on Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n  yhteinen standardisointiorganisaatio. Sen työkenttään kuuluu toimialojen tuotteisiin ja teknologioihin liittyvä standardisointi. 

Lisätietoja

www.kemesta.fi 

ISO (International Organization for Standardization)