Hyppää sisältöön

Auli Piiparinen: Ammatillisesta koulutuksesta kannattaa olla ylpeä

Viime viikonloppuna juhlittiin ammattiin valmistuneita. Lämpimästi onnea vielä kaikille valmistuneille, tutkinto on merkittävä todistus osaamisestasi. Voit olla ylpeä suorituksestasi. Matka on varmasti ollut monipuolinen ja sisältänyt niin itsestä kuin omasta alasta oppimista. Nyt on työelämän tai jatko-opintojen aika.

Kemianteollisuudelle ammatillinen osaaminen on sekä perus- että ydinosaamista. Ammatillinen osaaminen luo siis turvallisen perustan tuotannon sujuvuudelle yrityksessä kuin yrityksessä sekä antaa kilpailuetua muihin yrityksiin nähden ainutlaatuisen materiaaliosaamisen, nopeuden tai laadun kautta. Ammatillisia osaajia työskentelee niin operaattoreina kuin huolto- ja kunnossapidon puolella, sähkötöissä sekä laboratorioissa. Joka toiselta henkilöstön jäseneltä löytyy ammatillisen toisen asteen koulutus. Sen merkitys on kiistaton: ilman osaavia ammattilaisia jäisi moni tuote tekemättä tai prosessi valvomatta. Ammatillista osaamista tarvitaan myös toteuttamaan alan hiilineutraalia tulevaisuutta.

Kuten laki ammatillisesta koulutuksesta sanoo, ammatillisen koulutuksen yksi tarkoitus on vastata työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Tämä takaa ammattilaisten työllistyminen, mikä luonnollisesti palvelee niin yksilöä, yritystä kuin yhteiskuntaa. Moni kemianteollisuuden työnantaja pääsee näkemään ammatillisen osaajan jo opiskeluaikana työpaikalla tapahtuvan harjoittelun, kesätyön tai oppisopimuksen kautta. Tuoreen alan osaamiskartoituksen mukaan moni yritys myös kokee ammatillisen osaamisen vastaavan hyvin työelämän osaamistarpeisiin. Kehitettävääkin löytyy: perustutkintojen kohdalla joka viides koki vastaavuuden olevan heikko, samoin työelämätaidoissa oli koettu puutteita. Kemianteollisuus odottaa, että perustaidot saadaan koulutuksesta. Sekä työelämätaitojen että alalle tärkeiden LUMA-taitojen perustan on muodostuttava jo peruskoulussa.

Oppiminen ei tietenkään lopu tutkinnon suorittamiseen. Työ opitaan työssä, mistä kertoo myös oman toimenkuvan oppimisen kesto. Osaamiskartoituksen mukaan tämä vie usein noin vuoden tai jopa kaksi työn aloittamisesta. Työssä tapahtuvan oppimisen ohella ei sovi unohtaa jatkotutkintojen mahdollisuutta. Niin ammatti- kuin erikoisammattitutkinnot kuin korkeakouluopinnot avaavat ammattilaiselle mahdollisuuksia kehittää osaamispääomaansa. Samoin suotavaa olisi nähdä myös horisontaalisia valintoja: lukiosta voi suunnata ammatilliseen koulutukseen tai päinvastoin.

Kokonaisuutena kemianteollisuus tarjoaa maailmaa muuttavia töitä, joissa tarvitsemme monipuolista osaamista. Moniosaaminen korostuu niin ammatillisen kuin korkeamman koulutuksen osalla. Heterogeeninen ala tarvitsee heterogeenistä osaamista. Maisterin tutkinnolla on todennäköisesti kädetön prosessinhoitajana, mutta näiden osaajien yhteisen tavoitteiden asettamisen kautta voidaan muun muassa tähdätä hiilineutraaliin teollisuuteen. Se on osaamista, mitä Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa.

Auli Piiparinen

Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima