Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Tulevaisuuden osaamista rakentamassa

Nuoret pelkäävät vääriä valintoja ja pohtivat, voiko työelämään ylipäätänsä edes päästä. On tärkeää, että nuoret eivät sulje pois omia mahdollisuuksiaan ja valitsevat myös sellaisia aineita, jotka tuntuvat haastavilta.

Nuoret pelkäävät vääriä valintoja 

Kevään 2016 Kun koulu loppuu -tulokset julkaistiin toissa viikolla. Tutkimuksesta selviää, että vain 15 prosenttia peruskoululaisista ja 17 prosenttia lukiolaisista tietää, missä ammatissa haluaisi tulevaisuudessa työskennellä. Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus, median antama kuva työelämän haastavuudesta ja jatko-opintoihin liittyvä tiedon puute näkyvät muun muassa lisääntyvinä välivuosina. Nuoret pelkäävät vääriä valintoja ja pohtivat, voiko työelämään edes päästä. Työttömyyden pelko vie nuorilta rohkeuden pohtia valtavirrasta poikkeavia uravalintoja, vaikka työnantajat peräänkuuluttavat juuri rohkeutta erottua.

Yhteistyötä tarvitaan elinkeinoelämän ja oppilaitosten välille 

Istuin aitiopaikalla kuulemassa Kun koulu loppuu -tulosten julkaisutilaisuutta yhdessä reilun 80 elinkeinoelämän ja koulutusalan asiantuntijan kanssa. Pöydissä puhuttiin paljon siitä, miten tärkeää on, että valintatilanteessa oleva nuori saa tarpeeksi monipuolista tietoa tulevaisuudessa työllistävistä aloista ja niille tärkeistä osaamistarpeista. Olisi tärkeää, että nuori kokee tietävänsä, mitä valitsee. Ainakin yhtä tärkeää olisi, että nuori tietää, miten voi tarvittaessa saada lisätietoa häntä kiinnostavista aloista. Opinto-ohjaajat ovat tässä varmasti avainasemassa, mutta niin on myös työelämä.

Työelämän edustajat voivat paitsi aktiivisesti toimia opinto-ohjaajien ja opettajien yhteistyökumppanina työelämäasioissa, myös olla mukana kehittämässä malleja, joilla voidaan joustavasti tuoda elinkeinoelämää lähemmäs oppilaitoksia. Jo nyt tehdään paljon yritysvierailuja, joihin voisi kehittää vaikkapa entistä vahvempia luonnontieteellisiä sisältöjä, etukäteisreflektointia ja jälkikäteisiä tehtäviä. Voisimme yhdessä miettiä, miten teollisuudessa tapahtuva TET -työelämään tutustumisjakso saataisiin yhä useamman opiskelijan ulottuville. Voisimme rakentaa vaikkapa TET-jakson opoille. Tässä tarvitaan entistä aktiivisempaa yhteistyötä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä.

Tuntematonta ei osaa valita 

Maamme tulevaisuus pohjautuu vahvasti siihen, että meillä on käytössä Suomen kilpailukykyä tukevaa osaamista. Samaan aikaan kun pohdimme ammatillisen koulutuksen reformia ja PISA -tuloksia, pitäisi meidän pohtia myös, miten maallemme tärkeät teollisuuden alat saataisiin vielä lähemmäs nuoria. Jos ei oikein tiedä mitä ne tarkoittavat, on niitä vaikea kokea kiinnostaviksi, ja osaaminen ohjautuu muille aloille. Itselleen tuntematonta ei osaa valita. Nyt on oikea aika pilotoida hyviä yhteistyömalleja oppilaitosten ja yritysten välille. Meidän tehtävämme on olla nuorelle innostava esimerkki.

Nuorille haluan sanoa: älkää ainakaan sulkeko pois omia mahdollisuuksianne – valitkaa sellaisiakin aineita, jotka itsestä tuntuvat haastavilta. Ne saattavat osoittautua yllättävän tärkeiksi. Mutta älkää kuitenkaan unohtako unelmoida kaukaisiltakin tuntuvista asioista. Oma juttu löytyy usein mutkan kautta.  

Anni Siltanen

Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima