Hyppää sisältöön

Anni Siltanen Osaamisen ennakointifoorumin prosessiteollisuus ja -tuotanto ennakointiryhmän varapuheenjohtajaksi

TEAMin kehittämispäällikkö Hannu Siltalan johtamassa työryhmässä ovat edustettuina palkansaajien keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava, keskeiset työantajajärjestöt, yrityksiä ja oppilaitoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti Osaamisen ennakointifoorumin 1.1.2017.Sen tehtävä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kanssa. Foorumi koostuu ministeriön nimeämästä ohjausryhmästä, opetushallituksen nimeämästä ennakointiryhmästä ja ernnakointiryhmien kokoamista asiantuntijaverkostoista. 

– Ennakointiryhmä kokoaa yhteen keskusjärjestöjä, liittoja, yrityksiä ja oppilaitoksia, ja on erittäin tarpeellinen. Kaikilla tahoilla on omat näkökulmansa koulutuksen kehittämiseen. Ennakointiryhmät esimerkiksi analysoivat muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen. Ne tekevät myös aloitteita ja suosituksia koulutusviranomaisille, sanoo Anni Siltanen.

– Hannu oli puheenjohtaja ja minä varapuheenjohtaja jo edellisessä prosessiteollisuuden ja -tuotannon ennakointiryhmässä. Yhteistyömme sujuu erinomaisesti. Koulutuksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että ääneen pääsevät niin järjestöt, yritykset kuin oppilaitoksetkin. Tämä on juuri sitä.