Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Osaajia tarvitaan – älä valitse mahdollisuuksia pois

Yläkouluikäisen voi olla vaikea päättää, mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä. Tärkeintä onkin, ettei valitse itseltään mahdollisuuksia pois – niitä on valtavasti.

Suomalaiset lapset ja nuoret vieroksuvat LUMA-aineita, eivätkä etenkään tytöt ole innokkaita valitsemaan matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Matemaattisen osaamisen taso on heikentynyt eurooppalaisessa vertailussa viimeisen neljän vuoden aikana oleellisesti. Samanaikaisesti tytöt kuitenkin päihittävät matemaattisella osaamisellaan pojat. Tämän todistaa myös viimeisin PISA-tulos.

Marraskuun lopussa julkaistut tutkimukset neljäsluokkalaisten matemaattis -luonnontieteellisen osaamisen kehityksestä sekä tyttöjen yliopistoon pääsyä hankaloittavista ainevalinnoista puhuvat karua kieltä. Meillä on syytä yhteiseen huoleen LUMA -aineiden tulevaisuuden osaamisen puolesta.

Jouni Pursiaisen, Hanni Muukkosen ja Jarmo Rusasen tutkimustulos Oulun yliopistosta korostaa tyttöjen lukioaikaisten ainevalintojen negatiivista merkitystä yliopisto-opinnoissa. Kun pitkä matematiikka, fysiikka ja kemia jäävät kirjoittamatta, sulkee nuori itseltään monta ovea. Matemaattis -luonnontieteellinen osaaminen ja vaikkapa teknillisten alojen opiskelu kun usein ovat avainasemassa uralle teollisuudessa.

Vientiyritykset tarvitsevat sekä luonnontieteiden että teknologian osaajia. Kemianteollisuudellekin keskeisiä globaaleja haasteita, kuten puhtaan veden riittävyyttä ja kestäviä energiamuotoja pääsevät ratkaisemaan juuri ne, joilla on molekyylitason ymmärrystä ilmiöistä ja kykyä hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia.

Meillä aikuisilla on LUMA-osaamisen turvaamisessa vähintään yhtä iso rooli kuin nuorilla itsellään. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on valtavasti. Yläkouluikäisenä voi olla vaikea päättää, mitä tulevaisuudessa haluaisi tehdä. Tärkeintä on, ettei valitse itseltään mahdollisuuksia pois.

Siksi kannustan kaikkia nuoria kokeilemaan pitkää matematiikkaa, innostumaan kemiasta ja pureutumaan fysiikan laskukaavoihin. Innostan jokaista opettajaa ja opinto-ohjaajaa avaamaan nuorelle tulevaisuuden mahdollisuuksia – niitäkin, jotka nyt tuntuvat kaukaisilta, mutta joilla nuori voi vaikuttaa paitsi omaan tulevaisuuteensa, myös vaikkapa ilmastonmuutokseen. Kannustan jokaista kasvattajaa kokeilemaan ja tutkimaan yhdessä lasten ja nuorten, tyttöjen ja poikien, kanssa. 

Me Kemianteollisuus ry:ssa osallistumme mielellämme tulevaisuuden LUMA-osaamisen turvaamiseen erilaisten yhteistyö- ja osaamisen kehittämishankkeiden kautta. Ollaan yhteyksissä!

Anni Siltanen

Asiantuntija, osaaminen ja vetovoima