Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö keskiössä ammatillisen koulutuksen reformissa

Suomessa tehdään parhaillaan ammatillisen koulutuksen reformia. Aktiivinen yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaitoksen ja yrityksen välillä noussee entistä tärkeämpään asemaan. On tärkeää varmistaa, että suomalaiselle vientiteollisuudelle tärkeät, pienetkin koulutusalat säilyvät elinvoimaisina.

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä uudistamalla koulutuksen rahoitusmalli ja lisäämällä koulutuskentän ja työelämän yhteistyötä. Uudistuksen keskiössä on ns. osaamisperusteisuuteen siirtyminen, jossa toimijoina ovat sekä oppilaitokset että työelämä. Suuria päätöksiä on tarkoitus tehdä jo ennen kesää.

Rahoitusmallin uudistuessa on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta siitä, että suomalaiselle vientiteollisuudelle tärkeät, osittain pienetkin koulutusalat säilyvät elinvoimaisina. Sellainen on. esimerkiksi prosessinhoitajan koulutus.

Yrityksille keskeistä on, miten ja missä työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamista tulevaisuudessa hankitaan. Osaaminen on tarkoitus hankkia oppijan tulevaa työelämää silmälläpitäen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämisestä on puhuttu paljon. Tämä asettaa yritykset uuden haasteen eteen. Toisaalta on mahdollisuus kouluttaa osaajia räätälöidysti työelämän tarpeiseen. Toisaalta on paljon avoimia kysymyksiä siitä, miten oppiminen käytännössä toteutuu.

Työelämän näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että järjestelmä mahdollistaa joustavia malleja. Erilaisia työelämän tarpeisiin vastaavia malleja kannattaa pilotoida mahdollisimman pian.

Aktiivinen yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaitoksen ja yrityksen välillä nousee tärkeämpään asemaan kuin ehkä koskaan ennen. Tämä keskustelu on syytä avata jo nyt. Osallistun tuohon keskusteluun mielelläni. 

Anni Siltanen

Kemianteollisuus ry:n Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima, vastuualueinaan koulu-yritysyhteistyö, vetovoimahankkeet, Kemianteollisuuden koulutusvaliokunta.