Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: LUMA-strategiasta puuttuvat kunnianhimo, konkretia ja ymmärrys hiilineutraalitavoitteista ja oppiasteista

Opetus- ja kulttuuriministeriön LUMA 2030 -strategia julkaistiin tämän viikon alussa. Hyvä niin, sillä myös Kemianteollisuus ry on ollut aktiivisesti ajamassa jäsenneltyä lähestymistapaa luonnontieteellis-matemaattisen osaamisen kehittämiseksi Suomessa. Tarvetta huippuosaamiselle ammatillisesta koulutuksesta tohtoreihin meillä tosiaan on. Kemianteollisuuden hiilineutraalisuustavoite 2045 tarvitsee toteutuakseen paitsi teknologiakehitystä ja rohkeita ratkaisuja, myös ehdottomasti monipuolista osaamista ja sen kohdennusta oikein. Kaiken keskiössä on LUMA, eli luonnontieteellis-matemaattinen osaaminen.

Jo syksyllä strategialuonnosta kommentoidessaan Kemianteollisuus ry kiinnitti huomiota luonnoksen matalaan kunnianhimotasoon, toistaiseksi puuttuviin konkreettisiin toimenpiteisiin ja siihen, että sitä ei juurikaan ollut kytketty valtakunnallisiin hiilineutraalisuustavoitteisiin. Lisäksi puuttui kytkös kaikkien oppiasteiden välillä. Polkumainen ajattelutapa varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle ja siitä korkea-asteelle on kuitenkin ainoa keino taata systemaattinen ymmärrys luonnontieteellis-matemaattisen osaamisen kehittämiselle. Oppimisen pohja ja innostus vaikkapa luonnonilmiöitä kohtaan luodaan jo lapsuudessa ja toisella asteella ratkaistaan sitten toisen asteen yhtälöitä. Siitä voi edetä halutessaan korkeakouluun ja vaikkapa kehittämään biopolttoaineita tai innovoimaan uutta teknologiaa.

Teollisuudessa ja teknologiakehityksessä keskeistä on myös kyky systeemiajatteluun, digitalisaatioon liittyvä osaaminen ja oikea ammatillinen osaaminen. Nämä kaikki ovat meille LUMA -osaamista. Ja paras mahdollinen LUMA -osaaminen auttaa yrityksiä onnistumaan ja siten tukee Suomen kilpailukykyä.

Keinoiksi pohdimme muun muassa opettajankoulutuksen LUMA -valmiuksien lisäämistä, selkeää hiilineutraalisuuteen ja luonnontieteellis-matemaattisiin aineisiin liittyvää panostusta teollisuudelle tärkeiden ammatillisten koulutusalojen yhteisiin osiin ja selkeämpää kytköstä korkeakoulutuksen ja työelämän välille. Tähän tarvitsemme myös selkeitä kannustimia.

Jo ilmeisesti lukkoon lyötyä LUMA -strategiaa ja sen toimenpiteitä varten meillä olisi muutama toive:

* Luodaan strategiasta ja toimenpiteistä selkeä linkki Suomelle tärkeään hiilineutraalisuustavoitteeseen. Näin rakennamme myös yhteiskunnallisesti merkittävää stratgeiaa.

* Kiinnitetään LUMA -strategia tiiviisti TKI-tiekarttaan ja teknologiaselvitykseen. Näin se saa lisää painoarvoa.

* Otetaan strategian toimenpiteitä miettimään laajasti työelämän edustusta myös oppilaitoskentän ulkopuolelta ja kuullaan heitä tulevaisuuden ratkaisuihin keskittyen. Siten tiedämme, millaisia taitoja tulevaisuuden työelämä tarvitsee. Strategiassa sitten rakennamme selkeät keinot niitä kohti.

Nyt tarvitsemme siis roimasti lisää kunnianhimoa – haluammehan säilyttää maineemme osaamisen ykkösmaana? Edelläkävijyyden paikka on nyt, sillä myös EU-kentässä huoli LUMA -osaamisen tasosta on nouseva trendi.

Ollaan siis tarkkana ja nostetaan Suomen maine kohti tulevaa PISA -menestystä.

Suomen LUMA-strategia 2030 (opetus- ja kulttuuriministeriö)