Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: LUMA-strategia saadaan toimimaan eri sidosryhmien kunnianhimoisella yhteistyöllä – ei virkamiestyönä

Kansallinen LUMA -strategia eli luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen strategia on lausunnolla. Myös Kemianteollisuus on mm. yhdessä muiden vientiteollisuusliittojen kanssa ollut ajamassa asian tärkeyttä; olemme jo vuosia peräänkuuluttaneet systemaattista lähestymistapaa suomalaisen LUMA -osaamisen turvaamiseksi. Tämä on vientiteollisuudelle ensiarvoisen tärkeä asia, sillä ala on kärsinyt vetovoimahaasteesta, työvoimapulaa esiintyy jo, ja mm. hiilineutraalisuustavoitteemme ovat äärimmäisen kunnianhimoisia. Tarvitsemme osaajia tekemään hiilineutraalia Suomea, ja tämän osaamisen keskiössä ovat luonnontieteet ja matematiikka.

Emme pysty turvaamaan kemianteollisuuden osaajatarpeita yksin, vaan tarvitsemme tavoitteeseen pääsyyn ennen kaikkea yhteistyötä ja vuoropuhelua. Meille on ensiarvoisen tärkeää vaikuttaa osaajien saatavuuteen yhdessä yritysten, oppilaitoskentän ja päättäjien kanssa. Siksi olimmekin yllättyneitä siitä, että LUMA -strategian valmistelu nyt oli tehty täysin virkamiespöydissä, jättäen sidosryhmät ulos prosessista. Yhdessä tekemisen synergia jäi kokonaan hyödyntämättä.

Hyvää toki on, että asiaa viimein edistetään, sillä Suomi ansaitsee LUMA-osaamisen kehittämistä. Kysymys on Suomen osaamiskilpailukyvystä, siitä, miten vahvasti Suomi osaamisellaan maailmalla profiloituu. Haluammehan jatkossakin olla osaamisen kärkimaa. Sellainen maa, jossa niin toisen asteen ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus kuin korkeakoulutuskin takaavat parhaat mahdolliset edellytykset työskennellä vaativassakin ympäristössä, ottaen huomioon sekä teollisuuden muuttuvat prosessit että vaikkapa digitalisaation. Maa, jolta halutaan ottaa oppia.

Suomi ja suomalainen teollisuus voivat hiilineutraalisuustavoitteidensa saavuttamisessa olla paljon kokoaan suurempia nimenomaan teknologiaratkaisujensa ansiosta. Teknologian kehittämiseen tarvitsemme kuitenkin esim. insinöörejä ja luonnontieteilijöitä ja ammattiosaajia hoitamaan teollisuuden prosesseja. Tätä osaamista tulisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena, varmistaen että matemaattis-luonnontieteellisiä valmiuksia kehitetään kautta linjan, varhaiskasvatuksesta aina jatkuvan oppimisen toimenpiteisiin asti.

Nämä toimenpiteet LUMA -strategian luonnoksesta vielä puuttuvat, ja ne olisi ehdottomasti saatava sinne mukaan. Samaten kuin ajatus siitä, miten LUMA -strategia ja vielä puuttuvat toimenpiteet kytketään laajempiin yhteiskunnallisiin kokonaisuuksiin, TKI-tiekarttaan, keväällä ilmestyneen teknologiaselvityksen lopputulemaan ja valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Tähän päästäksemme on LUMA -asioiden kunnianhimotasoa kuitenkin nostettava roimasti.

Monet Euroopan maat, mm. Saksa, tekevät jo suunnitelmia oman LUMA-strategiansa toimeenpanosta. Konkretia niiltäkin kuitenkin vielä puuttuu. Näytetään siis nyt mallia muulle Euroopalle ja tehdään sellainen strategia, josta me voimme olla ylpeitä ja josta muut haluavat ottaa mallia. Palautetaan siis strategia käsittelyyn ja jatketaan pohdintaa hiilineutraalin Suomen ja parhaan mahdollisen osaamistason puolesta yhdessä. Tehdään Suomesta LUMA -osaamisen kärkimaa 2030.

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta LUMA -strategiaksi