Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden oppisopimusmalli on aito vaihtoehto nuorille – tervetuloa pelastamaan maailmaa

Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto julkistivat 5.9. alalle syntyneen oppisopimusmallin, josta alkusoitot sovittiin työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä alkutalvesta 2022.

Mallissa on mukana neljä yritys-oppilaitosparia Pirkanmaalta, Porvoosta, Kokkolasta ja Oulusta ja se on erityisesti suunnattu nuorille, alle 20-vuotiaille ammattikoululaisille*. Juuri sille kohderyhmälle, jonka kohdalla oppisopimusta ei aikaisemmin ole tällä teollisuuden alalla hyödynnetty. Oppisopimusmallissa on mukana porrastettu palkkamalli, jossa nuorelle osaajalle maksetaan sitä mukaa kun osaaminen karttuu.

Erityisen ylpeitä olemme siitä, että meillä nyt on aito vaihtoehto nuorille. Teollisuuden vetovoima ei nuorten keskuudessa valitettavasti ole niin hyvä kuin se voisi olla, osin varmasti siksi, että moni teollisuuden työ näyttäytyy kovin kaukaisena. Tarvitsemme nuoria maailmanpelastusammatteihin, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Tämä selviää parhaiten tekemällä; pääsemällä kiinni työhön jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliiton oppisopimusmallissa tämä tarkoittaa noin vuoden opintoja pääasiassa oppilaitoksessa ja sen jälkeen asteittaista siirtymistä yritykseen, yhdessä oppilaitoksen kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Jokaiselle nuorelle räätälöidään oma suunnitelma, joka alueellisessa ja neljän yritys-oppilaitosparin pilotissa saattaa olla paikkakuntakohtaisesti hieman erilainen. Periaate on kuitenkin sama: nuori pääsee tekemään käytännön töitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja saa osaamisen karttuessa palkkaa. Oppilaitos ja yritys tekevät koko ajan tiivistä yhteistyötä paitsi yksittäistä opiskelijaa tukeakseen, myös mallin ympärille kootussa ohjausryhmässä, jonka tehtävänä on kehittää mallia ja ratkoa mahdollisesti matkan varrella yllättäviä haasteita.

Kemianteollisuus on jo vuosia peräänkuuluttanut oppisopimuksen kaltaisten joustavien mallien parempaa hyödyntämistä ja tukea. Olemme havainneet, että ammatillisen perustutkinnon vastaavuus yritysten osaamisvaatimuksiin ei aina täyty, ja tästä syystä yritykset joutuvat usein kouluttamaan osaajan oikeastaan kokonaan uudelleen. Järjestelmää olisikin syytä tehostaa ja tarkemmin pohtia, miten voisimme vastaisuudessa välttyä yhteiskunnalle eittämättä kalliilta ”tuplakouluttamiselta”.

Kun yritys ja oppilaitos alusta lähtien muodostavat tiiviin työparin, pohtivat tavoitteet sekä tukevat nuorta työelämän käytänteisiin, muodostuu varmasti juuri sellaista osaamista, jota yritykset jatkossakin tarvitsevat. Näinä aikoina on jokaisessa yrityksessä oltava vahvasti ajan hermolla ja kannettava sosiaalista vastuuta myös osaamisen hankkimisessa: alan kunnianhimoiset hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä ja maailma ympärillä muuttuu koko ajan. Osaajatarpeisiin ei ehditä vastata byrokratialla ja kankeilla prosesseilla. On pohdittava, miten itse voimme taata sen, että meillä tulevaisuudessakin on tarpeeksi tekijöitä.

5.9. lanseerattu oppisopimusmalli ei varmasti ratkaise koko teollisuuden osaajapulaa kertaheitolla, mutta antaa toivottavasti yhä useammalle oppilaitokselle ja yrityksen sysäyksen pohtia, miten nuorten potentiaalia voisi paremmin hyödyntää ammatillisten opintojen alusta alkaen. Lisäksi se toivottavasti saa yhä useamman nuoren innostumaan teollisuudesta tulevaisuuden vaihtoehtona jo aikaisessa vaiheessa. Omasta puolestani voin vakuuttaa, että näihin hommiin jää koukkuun.

Tervetuloa siis Kemianteollisuuteen, nuoret!

* Mallissa ovat mukana Nesteen Porvoon jalostamo, Kemira Oulussa, Umicore Kokkolassa ja Nokian Renkaat Nokialla sekä oppilaitoksista Careeria, OSAO, KPedu ja Tredu.