Hyppää sisältöön

Anni Siltanen ja Jussi-Pekka Rode: Kemianteollisuus tarvitsee alan parhaita osaajia

Suomessa tarvitaan jatkossakin laadukkaita osaajia vientiteollisuuden palvelukseen. Kemian alalla työskentely vaatii korkeaa motivaatiota ja laadukasta osaamista sekä valmiutta elinikäiseen oppimiseen.

Helsingin Sanomat kehotti 2.10.2016 nuoria harkitsemaan kahdesti ennen hakeutumista prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikan opintoihin. On totta, että osassa alan koulutuksista vallitsee vaikea työllistymistilanne vuosi koulutuksen jälkeen. Suomessa tarvitaan kuitenkin myös jatkossa laadukkaita osaajia vientiteollisuuden palvelukseen.

Kemianteollisuus työllistää suoraan 34 000 ihmistä ja alan investoinnit ovat kasvussa. Lisäksi merkittävä osa tuotantopuolen työntekijöistä jää eläkkeelle lähivuosina. Tämä näkyy tulevaisuudessa vapautuvien työpaikkojen määrässä. Tulevaisuuden kemian osaajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä, sillä esimerkiksi puhtaan veden saanti ja energiaratkaisut pohjautuvat kemiaan. Viestimmekin aktiivisesti alan mahdollisuuksista sekä opetushenkilöstölle että suoraan nuorille.

Kemian alalla työskentely vaatii korkeaa motivaatiota ja laadukasta osaamista sekä valmiutta elinikäiseen oppimiseen. Erityisen kovat vaatimukset asetetaan turvallisuus- ja ongelmaratkaisutaitojen suhteen. Osaamisvaatimukset nousevat vielä enemmän lähitulevaisuudessa kiristyvän kansainvälisen kilpailun vuoksi. Tämä asettaa koulutusjärjestelmämme suurien haasteiden eteen: miten kouluttaa työelämässä tarvittavaa osaamista ja ohjata nuoret oikean koulutuksen pariin?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppiminen tapahtuu yhä enemmän työpaikoilla. Yritykset kantavat jo nyt osansa osaajien kouluttamisesta. Pisa-tutkimuksen mukaan 16-vuotiaiden ikäluokasta 15 %:lla ei kuitenkaan ole tosiasiallisia jatko-opintotaitoja, eikä heidän paikkansa ole ammatillisessa koulutuksessa tai työelämässä. Koulutuksen ja työelämän yhteensovittaminen vaatii osakseen yritysten tarpeista lähtevää koulutuksen tarkastelua ja vahvaa valtakunnallista ohjausta. Koulutushaasteeseen on vastattava vahvistamalla teollisuuden ja koulutuksen välistä vuoropuhelua.

 

 

Lisätietoja

Anni Siltanen, asiantuntija, osaaminen ja vetovoima, puh. 044 562 5991,
anni.siltanen (at) kemianteollisuus.fi 

Jussi-Pekka Rode, asiantuntija, koulutuspolitiikka, puh. 040 168 6836,
jussi-pekka.rode (at) kemianteollisuus.fi