Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Hyvällä yhteistyöllä kaikki voittavat

Koulutus on murroksessa. Ammatillisen koulutuksen reformi puhuttaa. Erilaiset työryhmät pohtivat hienoja ja monimutkaisia malleja. Niiden avulla elinkeinoelämää ja koulumaailmaa tuodaan lähemmäksi toisiaan, jotta saisimme yhdessä Suomen kohti parempaa tulevaisuutta. Kaiken keskiössä on yhteistyö.

Vahvuudet löytyvät yhteisistä hankkeista 

Kemianteollisuus ry:n koulutusvaliokunta vieraili Hollannissa keväällä 2015. Hollantia pidetään keskieurooppalaisena Pohjoismaana; suuri osa naisista on työelämässä, maalla menee taloudellisesti verraten hyvin ja perusarvoissa korostuu työn tekemisen tärkeys.

Pääsimme tutustumaan yritysten lisäksi paikalliseen oppilaitokseen, jossa koulutettiin prosessinhoitajia. Oppilaitos ja Rotterdamin alueen yritykset olivat yhdessä suunnitelleet mallin, jossa opiskelijat opiskelivat teollissuusprosessia autenttiseksi rakennetussa ympäristössä. Virhe- ja vaaratilanteet dokumentoitiin tarkasti, syyt ja seuraukset pohdittiin yhdessä.

Suurin osa opiskelijoista työllistyi lähialueen yrityksiin, joihin moni oli aktiivisen yritysyhteistyön ansiosta tutustunut jo alakoulussa. Hollantilaiset saivat asian kuulostamaan kovin yksinkertaiselta. He korostivat, että pienessä maassa on aina ollut tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä ja etsiä vahvuuksia yhteisten hankkeiden kautta. Päädyin pohtimaan, mitä Hollannin mallista voisi viedä kotiin. Ainakin kaikkeen yhteistyöhön kannustavan asenteen.

Kaikki voittavat 

Yhteistyö on parhaimmillaan kaikkien tarpeita palvelevaa ja yksinkertaista. Pienistäkin hankkeista voi lähteä liikkeelle.

Tänä keväänä olen inspiroitunut Helsingin yliopiston aineenopettajakoulutuksen ”Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa” -kurssista, jossa Kemianteollisuus ry toimii yhteistyökumppanina. Kurssin opiskelijat, tulevat opettajat, rakensivat kouluyhteistyömalleja yritysten kanssa. Kurssin kantavana teemana oli kiertotalous ja tavoitteena havainnollistaa eri-ikäisille oppijoille, miten kiertotalous näkyy yhden yrityksen kautta yhteiskunnassa ja siten vaikuttaa globaaliin ongelmanratkaisuun.

Opettaja katsoo oppiainettaan uudenlaisesta  kulmasta, opiskelija pohtii vaikkapa kemian ilmiötä maailmanlaajuisessa mittakaavassa ja yritys saa valmiiksi pohditun, pedagogisesti vahvan yhteistyökonseptin hyödynnettäväksi vaikkapa lähikoulujen kanssa. Kaikki voittavat.

Tämänkaltaisista hankkeista on helppo lähteä liikkeelle. Tai siitä, että istutaan yhdessä pohtimaan, miten parhaiten saamme tulevaisuuden osaamistarpeet kohtaamaan. Nyt on oikea hetki pohtia, ideoida ja kokeilla.

Kiitokset kaikille jo erilaisissa yhteistyöhankkeissamme mukana oleville yrityksille. Olen mielelläni mukana pohtimassa seuraavia askelia. Yhteistyössä on voimaa!

Anni Siltanen

Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima