Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Etelärannasta Kilpilahteen – kun asiantuntijakorkkarit vaihtuivat turvakenkiin

Kolmen kuukauden oppimis- ja konsultointijaksoni Nesteen jalostamolla avasi silmäni kemianteollisuuteen aivan uudella tavalla. Opin paljon enemmän kuin uskalsin odottaakaan. Suosittelen vastaavaa ihan jokaiselle!

Kun marraskuussa tein turvallisuuskoulutusta ennen ensimmäistä työpäivääni Nesteen jalostamolla Kilpilahdessa, olin vakuuttunut, että kolmen kuukauden oppimis- ja konsultointijaksostani tulisi mielenkiintoinen. Uskoin tietäväni kemianteollisuudesta paljon; neljässä vuodessa asiantuntijana Kemianteollisuus ry:ssa olin tutustumnut alaan laajasti ja nähnyt erilaisia tuotantolaitoksia rengastehtaasta vedenpuhdistukseen. Työssäni teollisuuden vetovoima- ja tulevaisuuden osaamiskysymysten parissa olin katsonut koulutuskenttää ja yritysyhteistyötä laajasti. Nimenomaan katsonut ja nähnyt, en kokenut. Ensimmäisenä päivänä ymmärsin, mitä en vielä tiedä. Jatkuvan oppimisen käsite konkretisoitui hetkessä..

Viikon intensiiviperehdytyksen jälkeen pääsin asian ytimeen: seisoin haalareissa muutaman kymmenen metrin korkeudessa tuotantolinja nelosen päällä. Katsoin, kuinka kaksi operaattoria kiristi laippaliitosta. Räntä sumensi näön ja varpaat olivat turvakengistä huolimatta jäässä. Huusin tuuleen kysymyksiä ammatillisen koulutuksen reformista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Koko jakso koostuikin pääsääntöisesti tästä: koin, näin, seurasin, kysyin, kysyin, kysyin. Sain vastauksia, tein päätelmiä. Pääsin lähietäisyydelle satamaan, tuotantolinjoihin ja kunnossapitoon. Kysyin lisää, opin. Käytännön tekemiseen osallistuin vähemmän: ilman P-jaksoa ja alan koulutusta en voi toimia operaattorin tehtävissä edes hetkellisesti. Työtä tehdään korkean riskin alueella, vaativissa teollisuusolosuhteissa. Turvallisuus- ja vastuullisuusasiat ovat kaiken keskiössä. Työ vaatii prosessialan koulutuksen. Olen filosofian maisteri.

Nyt kolme kuukautta myöhemmin ymmärrän oppineeni enemmän kuin koskaan osasin – tai uskalsin – kuvitella. Haalareihin vaihtaminen tarkoitti paitsi aivan uutta työympäristöä ja työkavereita, myös erilaista ajattelutapaa ja uuden omaksumista. Tuotantohenkilöstön kanssa toimiminen edellytti oman työn avaamista uudesta näkökulmasta ja jatkuvaa valmiutta kysyä silloin kun ei ymmärrä – hyvin usein. Valmiuteni ymmärtää kemian alan teknisiä vaatimuksia, niistä johtuvia osaamistarpeita ja yrityksen liiketoimintaa kasvoi merkittävästi. Uskon osaavani vastaisuudessa hyödyntää Nesteen työyhteisöni osaamista vaikuttamistilanteissa entistä paremmin, ja pystyväni katsomaan asioita myös yrityksen näkökulmasta. Se on yritysten lähtökohdista tehtävän edunvalvontaytyön keskiössä. Tämä on tärkein anti ja suurin oivallus.

Toinen iso oivallus on ollut, kuinka paljon voimme oppia jäsenyrityksiltämme, ja kuinka meidän kannattaisi hyödyntää toistemme tietotaitoa ja osaamista työssämme, puolin ja toisin. Yritysjaksolla toimeksiantoni oli katsoa ammatillisen koulutuksen uudistusta prosessiteollisuuden näkökulmasta ja pohtia vaikuttamiskeinoja viedä eteenpäin koko teollisuudenalalle tärkeitä osaamisen ja koulutuksen asioita. Loppupäätelmiä tehdessäni oivalsin, kuinka paljon enemmän olisin voinut avata näitä asioita ja vaikuttamisviestintää Kilpilahden työyhteisölleni. Aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen ovat jokaisen ulottuvilla, ja on tärkeää, että teemme sitä yhdessä. Keinoja, väyliä ja tärkeitä kohderyhmiä voi miettiä vielä aktiivisemmin yhdessä. Tämän oivalluksen muistan valiokuntatyöskentelyssäni. Kannustan yrityksiä ottamaan yhteyttä: työni on olla olemassa teidän tarpeitanne varten.

Viimeisenä työpäivänäni Kilpilahdessa oli päällimmäisenä kiitollisuus siitä, mitä kaikkea olen saanut kolmessa kuukaudessa oppia. Koska aidosti: kuka asiantuntijahenkilö saa vastaanottaa 65-metristä laivaa Suomen suurimmassa satamassa, osana työtään? 

Kiitän molempia työyhteisöjäni Kilpilahti –jakson mahdollistamisesta. Kokemusperäinen oppiminen ja noin tuhat kysyttyä kysymystä tuottivat lisäosaamista, uusia ajatuksia ja uutta puhtia työhöni. Kahden työn välillä tasapainottelu opetti kalenterinhallinnan ja priorisoinnin ammattilaiseksi.

Palaan innolla Etelärantaan, mutta kytkös Kilpilahteen säilyy. Suosittelen vastaavaa hyppyä tuntemattomaan ihan jokaiselle.

Anni Siltanen

Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima