Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Ammatillisen koulutuksen reformi on mahdollisuus

Me Kemianteollisuus ry:ssä haluamme omalta osaltamme olla rakentamassa onnistunutta ammatillisen koulutuksen reformia emmekä pidä uhkakuvien maalaamista perusteltuna.

Työ- ja elinkeinoministeriö maalaili Helsingin Sanomien uutisessa 25.2.2017 uhkakuvia ammatillisen koulutuksen reformista. Sen mukaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen saattaisi tulevaisuudessa tarkoittaa oppijalle palkatonta työtä yrityksissä – jopa seitsemänä päivänä viikossa.

Me Kemianteollisuus ry:ssä haluamme osaltamme olla rakentamassa onnistunutta ammatillisen koulutuksen reformia emmekä pidä uhkakuvien maalaamista perusteltuina. Näemme reformin selkeästi mahdollisuutena kaikille. Toteutuessaan reformin tavoitteet edistävät sekä oikeanlaisten työelämävalmiuksien oppimista autenttisessa ympäristössä että nuorten työllistymistä. Suomalainen vientiteollisuus hyötyy laadukkaista osaajista ja monipuolisista osaamisvalmiuksista.

Vuonna 2018 toteutettavan ammatillisen koulutuksen reformin avainkysymys on oppimisen siirtyminen entistä vahvemmin työpaikoille. Se asettaa sekä oppilaitokset että yritykset uuden haasteen eteen: miten ratkaista ohjaus- ja mentorointikysymykset, jos yrityksissä tulevaisuudessa koulututaan entistä enemmän oppijoita, joista huomattava osa on alle 18-vuotiaita? Miten huolehdimme, että jokainen oppija saa tarvitsevansa valmiudet, kun jokaisen oma vastuu kasvaa?

Katsomme, että tämä merkitsee ennen kaikkea opettajan roolin tarkastelua uudesta näkökulmasta ja entistä strategisempaa yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä. Parhaimmillaan työpaikalla tapahtuva oppiminen on win-win -tilanne kaikille osapuolille. Muutostilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että vuoropuhelu kaikkien toimijoiden välillä on kunnossa.

On tärkeää tarkastella reformia kokonaiskuvan lisäksi eri toimialojen näkökulmasta ja pohtia, toimivatko samanlaiset mallit joka paikassa. Teollisuuden aloilla tarvittavat työelämävalmiudet ovat erilaisia kuin vaikkapa kaupan- tai palvelualoilla. Turvallisuus- ja vastuullisuusosaaminen on avainasemassa, samaten kiinnostus ja edellytykset aktiivisesti kehittyä monipuolisissa, teknillis-luonnontieteellisiä valmiuksia vaativissa tehtävissä. Näille osaajille meillä on tarvetta myös tulevaisuudessa!

Kemianteollisuus ry: n jäsenyritykset toimivat jo nyt vastuullisesti ja aktiivisesti reformin periaatteiden mukaan. Meillä koulutetaan vuosittain runsaasti työssäoppijoita. Viime kesänä suomalainen kemianteollisuus mahdollisti kesätyökokemuksen yli 4 000 kemian alan opiskelijalle. Nyt on oikea hetki kokeilla ja pilotoida malleja, joiden avulla reformi saadaan toimimaan tehokkaasti siten, että kaikki osapuolet hyötyvät. Yksi sellainen esimerkki on vuonna 2017 Tampereen seudulla käynnistyvä Kumitaituri -ohjelma: http://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/uutiset/kumitaituri-ohjelma-raataloi-tarvittavan-koulutuksen-kaikki-hyotyvat/.

Oikeanlaisten työelämäväylien löytyminen edistää myös Suomen kilpailukyvylle tärkeiden teollisuusalojen vetovoimaa. Suomalainen teollisuus tarvitsee oikeanlaisia osaajia. Ei siis luoda uhkakuvia, vaan avataan rakentava keskustelu siitä, miten tuohon tavoitteeseen päästään.

Linkki Helsingin Sanomien uutiseen 25.2.2017: http://www.hs.fi/talous/art-2000005103777.html?share=014287d7ceb866944fe5ff7eacd2b750

Anni Siltanen

Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima