Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen lakkautuspäätökset uhkaavat kemianteollisuuden osaamispohjaa

Kemianteollisuuden työvoimansaanti vaikeutuu tulevaisuudessa, jos oppilaitosten kaavailemat leikkaukset toteutuvat. Koulutustarjonnasta päätetään oppilaitostasolla koulutuksen vetovoiman perusteella. Vientiteollisuuden työvoimatarpeet näyttävät olevan toissijainen tekijä koulutuspäätöksiä tehtäessä.

Koulutetun työvoiman saanti kemianteollisuuteen on nyt otettava tarkasteluun koko maan tasolla. Yksittäisten oppilaitosten lähtökohdista tehdyt koulutuksen leikkaukset eivät saa johtaa keskeisen vientialan osaamispohjan rapautumiseen. 

Kemianteollisuus on noussut maamme suurimmaksi vientialaksi.  Menestyksen kivijalkana on korkeatasoinen osaaminen yritysten kaikilla tasoilla. Työelämän tarpeisiin kehitetty koulutusjärjestelmämme on tarjonnut hyvät lähtökohdat alan osaamisen kehittämiseen.

Ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa valmistaudutaan tulevaisuuteen kiristyvän talouden puristuksessa. Oppilaitoksissa punnitaan tarkkaan, mihin koulutusresurssit suunnataan ja mitä koulutusta tarjotaan.

Kemianteollisuus ry on viime viikkoina saanut huolestuttavia viestejä eri puolilta maata alan koulutuksen lakkautussuunnitelmista ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Oppilaitosten valinnoissa näyttää painavan ennen kaikkea koulutusalojen vetovoima koulutukseen hakeutuvien nuorten piirissä. Työllistymismahdollisuudet ja teollisuuden työvoimatarpeet tuntuvat olevan oppilaitosten päätöksenteossa toissijainen tekijä.

Koulutuksen jatkuvuus torjuu rekrytointivaikeuksia

Noin kolmannes kemianteollisuuden yrityksistä ilmoittaa kärsivänsä jo tällä hetkellä rekrytointivaikeuksista. Monissa yrityksissä meneillään oleva sukupolvenvaihdos lisää uuden työvoiman tarvetta, ja rekrytointivaikeuksien ennakoidaan kasvavan.

Jos nuorisoasteen ammatillinen koulutus lopetetaan, ei oppilaitoksiin enää jää alan opettajakuntaa ja koulutusosaamista. Näin viedään oppilaitoksilta myös edellytykset tarjota alan aikuiskoulutusta, jota on voitu toteuttaa joustavasti yritysten tarpeiden mukaan oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena.

Päätökset koulutustarjonnasta tehtävä valtakunnan tasolla

Koulutuksen leikkaukset ovat välttämättömiä ikäluokkien pienentyessä ja resurssien supistuessa. Lakkautus- ja leikkauspäätösten tulee perustua ennen kaikkea valmistuneiden työllistymismahdollisuuksiin ja valtakunnalliseen työvoimatarpeeseen.

Mikäli oppilaitosten ratkaisut eivät takaa riittävää koulutustarjontaa kemianteollisuuden tarpeisiin, tulee asiaan tarttua valtakunnallisella tasolla opetushallinnon, oppilaitosten ja työelämän edustajien yhteistyöllä.

Lisätiedot:

Riitta Juvonen
Kemianteollisuus ry

riitta.juvonen(at)chemind.fi
puh. 040 5157 107