Hyppää sisältöön

Aalto-yliopiston teekkarit kuulivat ammattilaisilta työstä, urasta ja opinnoista

Aalto-yliopiston kemiantekniikan opiskelijat kuuntelivat tarkasti, kun yritysten edustajat kertoivat, mitä uravaihtoehtoja on tarjolla ja mitä tyt todella pitävät sisällään. Erityisen paljon työpaikoilla arvostetaan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja ihmissuhdetaitoja.

Reippaasti yli 50 opiskelijaa seurasi englanninkielistä tilaisuutta, jonka järjestivät yhteistyössä Kemianteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja Aalto-yliopiston Kemian tekniikan kemian laitos. 

Ilkka Rantanen työskentelee Pöyryllä kemianteollisuuden ja biojalostuksen osastolla johtajana. Hän korosti ongelmanratkaisukykyä ja luovuuden merkitystä työssään.
– Ongelmanratkaisukyky on hyvin tärkeää. Usein tärkeämpää kuin tietää vastaus johonkin tiettyyn kysymykseen, on tietää, mistä, keneltä ja miten tietoa etsiä. Tiimin koolla  on myös suuri merkitys: ei saa olla liian iso eikä liian pieni. Kaikilla tiimin jäsenillä pitää olla kristallinkirkkaasti selvillä, mitä haetaan ja mihin pyritään, Rantanen korosti.

Rantasen mukaan ongelmanratkaisukyky on taito, jota voi ja tulee kehittää. 
– Ongelmanratkaisua voi kehittää opiskelemalla ja haastamalla itseään. Luovuus syntyy silloin, kun olet tyyni ja sinut itsesi kanssa.Suosittelen opiskelijoita menemään uteliaana joskus hankaliltakin tuntuviin asioihin ja haastamaan itseään. Sitä arvostetaan myös työelämässä. 

Turvallisuuspäällikkö Outi Lankia Ashlandilta kertoi erityisesti kemianteollisuuden omaehtoisesta Responsible Caresta. 

– Ashlandilla turvallisuus on äärimmäisen tärkeä ja siitä ei tingitä. Siinäkin painopisteet muuttuvat ajan myötä. Puhutaan esimerkiksi prosessi-,ja tuotannon turvallisuudesta, joita molempia voidaan parantaa. Työtapaturmissa meillä on nollatavoite. 

Vastuullisuus on paljon enemmän kuin turvallisuutta. 
– Esimerkiksi energiatehokkuus on kiinteä osa Responsible Care-ohjelmaa. Siinä tehdään rankasti töitä, jatkuvasti parantamalla. 

Maria Ranieri työskentelee tutkijana Borealiksella. Italiassa opiskellut ja Suomeen muuttanut Ranieri korosti verkostoitumista, kommunikointia ja kulttuurien tuntemusta maailmassa, jossa ammattilaiset liikkuvat osaaminsa mukaan ja työt tehdään usein ryhmissä. 
– Matkustakaa, tutustukaa muihin kulttuureihin ja verkostoitukaa ennakkoluulottomasti. Siitä on uskomattoman paljon hyötyä työnhaussa ja -teossa. 

Kielitaito on työssä hyvin tärkeä tekijä. Monissa suomalaisissa yrityksissä työkieli voi olla englanti. Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun opetuksesta vastaava varadekaani Tapani Vuorinen muistutti, että jatkuvasti kansainvälistyvässä työelämässäkin on tärkeää osata ainakin perusteet sen maan kielestä, missä työskennellään.
– Jo työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että informaatiokatkoja ei tule.