Hyppää sisältöön

Aalto-yliopistolle 2 miljoonan lahjoitus vesitalouden tutkimukseen

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n lahjoituksella Aalto-yliopiston Vesi ja kehitys-ryhmälle tehostetaan tohtorinkoulutusta ja vesitalouden tutkimusta erityisesti veteen liittyvän kestävän kehityksen alalla.

Kahden miljoonan euron lahjoituksella kehitetään toimintamallia, jonka avulla tohtorinkoulutuksesta tulee entistä järjestelmällisempää, pitkäjänteisempää ja uusia innovaatioita tuottavaa. Tavoite on myös luoda nykyistä laajempia tohtoriohjelmia ja tarjota muillekin rahoittajille malli laajapohjaiseen yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa.

Luotavassa mallissa post doc -tutkijoista, tohtorikoulutettavista ja diplomityöntekijöistä muodostetaan soluja, joiden ohjausta, ryhmäytymistä ja rahoitusta tarkastellaan kokonaisuutena. Tutkijat ja opiskelijat työskentelevät yhteisen tutkimusaiheen parissa, toimintaa tehostetaan yhdessä oppimisella ja päällekkäistä työtä vältetään selkeällä työnjaolla.

Lahjoitus kohdistuu Aalto-yliopistossa monitieteiseen Vesi ja kehitys -ryhmään, joka tutkii veden merkitystä kestävässä kehityksessä globaalisti ja paikallisesti. Ryhmän keskeisiä tutkimusalueita ovat kaupungistuminen, turvallisuuskysymykset, köyhyys, ravinto- ja energiakysymykset, ympäristö ja ilmastomuutos. Insinööritieteiden korkeakouluun sijoittuva Vesi ja kehitys -tutkimusryhmä toimii rakennetun ympäristön laitoksella, vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusalueella.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on vuonna 1949 perustettu yhdistys, joka tukee vesitekniikkaa, siihen liittyvän ympäristötekniikkaa ja maaperän suojelua.  

Puhdas vesi on elämän perusedellytys ja välttämätöntä maataloudelle ja teollisuudelle. Kemian avulla voidaan vettä puhdistaa taudinaiheuttajista ja epäpuhtauksista ja tehdä merivedestä juomakelpoista. Kemianteollisuutta tarvitaan myös jätevesien ja teollisuuden prosessivesien uudelleenkierrättämiseen. Katso, miten kemia mahdollistaa puhtaan veden saannin.

 

Lisätietoja

Aalto-yliopiston Vesi ja kehitys-tutkimusryhmä (engl.) 

Aalto-yliopisto