Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelulakiehdotus vaatii selkeyttämistä

Ympäristösuojelulain uudistus on edennyt eduskunnan valiokuntien käsittelyyn. Lupamenettelyjen sujuvoittamista ja lainsäädännön selkeyttä on hyvä pitää tavoitteena myös tässä vaiheessa. Päällekkäisyyden kemikaalilainsäädännön kanssa on kemianteollisuuden mielestä purettava.

Ympäristösuojelulain uudistuksessa oleellista on teollisuuspäästödirektiivin tuominen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sääntely perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. Tältä osin ehdotuksessa on päästy pääosin toimiviin ratkaisuihin.

Lupaprosessien selkeyttäminen ja sujuvoittaminen on ollut uudistuksen yhtenä tavoitteena. Tältä osin ei esityksessä ole edetty riittävästi. Eduskunnalla on kuitenkin mahdollisuus käsittelyssään selkeyttää ehdotusta.

Kemikaalien turvallista käyttöä säädellään sitovasti Euroopan unionin asetuksilla ja kansallisen kemikaalilain tehtävänä on säätää mm. asetusten valvonnasta. Eduskunnan käsittelyssä olevassa lakiehdotuksessa on oleellisia päällekkäisyyksiä kemikaaleja koskevan lainsäädännön kanssa. Tämä voi tuoda tulkinnanvaraisuutta ja ennakoimattomuutta lupaprosesseihin.

”Kemianteollisuuden mielestä nämä päällekkäisyydet olisi hyvä purkaa jo tässä vaiheessa ja ennakoida näin tulevia ristiriitatilanteita”, korostaa Kemianteollisuus ry:n vanhempi asiantuntija Merja Vuori. Selkeä lainsäädäntö ja sujuvat lupakäytännöt ovat varmasti yhteinen tavoite.

Lisätiedot:

Kemianteollisuus ry

Merja Vuori, vanhempi asiantuntija, puh. 040 730 1932, merja.vuori(at)kemianteollisuus.fi