Hyppää sisältöön

Vientiteollisuusliitot budjettiriihestä: vientiteollisuuden kilpailukyky turvattava nopeavaikutteisilla päätöksillä

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus peräävät hallitukselta budjettiriihestä selkeitä ja nopeavaikutteisia ratkaisuja, jotta Suomelle elintärkeä vienti saadaan jälleen vetämään. Investoinnit uusiin tuotteisiin ja palveluihin ovat mahdollisia vain, jos pidämme huolta yritysten kilpailukyvystä.

Hallitus lupasi keväällä puolivälitarkastelussaan välttää teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Päätös laskea yhteisöveroa oli positiivinen kädenojennus, mutta se ei kuitenkaan itsessään riitä. Hallituksen on päätettävä lisätoimista, joilla kompensoidaan epäedullisen energiapolitiikan ja rikkidirektiivin kaltaisten säädösten aiheuttamat kustannukset.

Rikkidirektiivi tulee voimaan Itämeren alueella 2015, ja se aiheuttaa suomalaiselle elinkeinoelämälle noin 600 miljoonan euron vuosittaisen lisäkustannuksen, jota kilpailijamaillamme ei ole. Myös ensi vuodelle suunniteltu windfall-vero sekä maakaasu- ja turveverojen korotukset yhdessä mahdollisten päästökauppamuutosten kanssa lisäävät teollisuuden kustannustaakkaa.

Suomi tarvitsee menestyvää vientiteollisuutta rahoittamaan hyvinvointiamme

Hallituksen tulisi päättää konkreettisista toimenpiteistä suomalaisen teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Väylämaksut tulee poistaa ja windfall-veropäätös on peruttava. Suomen pitäisi myös ottaa käyttöön EU:n päästökauppadirektiivin mahdollistama valtiontuki.

Suomen valtio velkaantuu vauhdilla eikä massiivisiin elvytystoimiin ole mahdollisuutta. Mikäli budjettiriihessä päätetään elvytystoimista, tulisi niiden olla kohdennettuja ja yksityissektorin kilpailukykyä vahvistavia, kuten teollisuuden kannalta merkittävien liikenneväylien kehittämistä.

Työpaikoilla tulisi voida sopia työehdoista paikallisesti. Myös palkkakehityksen tulee perustua yrityskohtaisen tuottavuuden paranemiseen, kun yleisiin palkankorotuksiin ei työllisyyttä vaarantamatta nykytilanteessa ole varaa.

Panostaminen uudistumiseen, kasvuun ja työllisyyteen välttämätöntä

Teollisuuden on kehityttävä ja luotava uusia menestystekijöitä. Julkisia resursseja tuleekin kohdistaa erityisesti toimenpiteisiin, jotka tukevat vientiteollisuuden uudistumista, pk-yritysten kansainvälistymistä, yritysten innovaatiotoimintaa ja kasvuyrittäjyyttä. Koulutusjärjestelmän rahoitusleikkauksista on luovuttava. Hallituksen on sitouduttava yliopistojen rahoitukseen, jotta varmistetaan suomalaisen osaamisen säilyminen kansainvälisesti kilpailukykyisenä.  Tiivis yhteistyö vientiteollisuuden ja eri koulutusasteiden välillä on tärkeää Suomen menestykselle.

Tekesin, SHOKien, VTT:n ja Finpron rahoitusta on vahvistettava ja niiden toimintaa tulee kehittää pitkäjänteisesti, elinkeinoelämän tarpeet huomioiden.

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600

Johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 741 9801