Hyppää sisältöön

Vientiteollisuus: EK:n sääntömuutos luo hyvät edellytykset työmarkkinoiden uudistamiselle

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry pitävät EK:n työmarkkinaroolia koskevaa sääntömuutosta merkittävänä askeleena kohti joustavampaa ja yritysten tilanteen paremmin huomioivaa työmarkkinamallia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoi tänään liiton sääntömuutoksesta, jonka mukaan EK:n rooli työmarkkinakysymyksissä muuttuu. Jatkossa EK ei tee jäsenliittoja velvoittavia suosituksia palkkaratkaisuista tai laajempia tulopoliittisia kokonaisratkaisuja. Taustalla on EK:n tavoite lisätä määrätietoisesti yrityksissä tapahtuvaa paikallista sopimista, jota toimialaliitot tukevat.

Nykyistä joustavampi ja yritysten tilanteen paremmin huomioiva työmarkkinamalli on edellytys jatkuvan talouskasvun aikaansaamiseksi ja Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tulevaisuudessa.

Keskitetty tulopolitiikka on johtanut siihen, että suomalaiset työmarkkinat eivät ole uudistuneet samaan tahtiin keskeisten kilpailijamaidemme kanssa. Esimerkiksi Ruotsi luopui keskitetystä tulopolitiikasta jo yli 20 vuotta sitten: ”Ruotsissa päätökset kustannuskehityksestä ja joustavista työehdoista tehdään työpaikoilla, joissa myös tunnetaan markkinoiden tilanne parhaiten”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Timo Jaatinen toteaa.

Kun päätökset kustannuskehityksestä ja työehdoista siirretään liittotasolle ja työpaikoille, pystytään nykyistä paremmin vastaamaan kansainvälisen kilpailun haasteisiin. Vientialat ovat keskeisessä roolissa Suomen kilpailukyvyn palauttamisessa: ”Olemme valmiit ottamaan vastuun työmarkkinoiden uudistamisesta vientivetoisen työmarkkinamallin johdolla hyvässä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa”, Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoo.

Sääntömuutos muokkaa EK:n roolia selkeästi neuvottelutoiminnan koordinoijan rooliin. ”Työmarkkinatoiminnassa yhteistyöllä ja tiiviillä keskusteluyhteydellä on tärkeä rooli. EK:n merkitys keskustelun edistäjänä on kiistaton myös tulevaisuudessa, ja EK:n päätös oman toimintatapansa muuttamisesta on merkittävä askel uuden suomalaisen työmarkkinamallin rakentamisessa”, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä toteaa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600
Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0500 445 444