Hyppää sisältöön

Vetoomus kotimaisen energiainvestointien puolesta: Olkiluoto 4 on erittäin tärkeä hanke Suomelle

Suomen teollisuuden ja työllisyyden tulevaisuudennäkymät ovat edelleen huolestuttavat. Pitkään jatkunut Euroopan taloustilanteen epävarmuus ja viimeaikainen maailmanpoliittinen kehitys heijastuvat Suomen talouden kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Suomen eduskunta antoi vuonna 2010 myönteisen periaatepäätöksen TVO:n neljännen ydinvoimalaitoksen rakentamiselle. Luvan voimassaoloaika päättyy kesäkuussa 2015. Olkiluoto 3:n valitettava viivästyminen on kuitenkin johtanut siihen, että Olkiluoto 4:n aikataulu on muuttunut.

Olkiluoto 4 on erittäin tärkeä hanke Suomelle sähkön toimitusvarmuuden ja energiaomavaraisuuden näkökulmasta. Suomi tarvitsee lisää kotimaista sähköntuotantoa korvaamaan käytöstä poistuvia laitoksia ja kattamaan kasvavaa kysyntää sekä vähentämään riippuvuuttamme sähkön tuonnista.

Suomi on sitoutunut muiden EU-jäsenmaiden kanssa kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvaan vähentämiseen. Ydinvoimaan perustuva sähköntuotanto on keskeinen keino päästötavoitteiden tehokkaassa saavuttamisessa.

Vakaalla energiapolitiikalla vahvistetaan työllisyyttä, lisätään ostovoimaa, alennetaan asumiskustannuksia sekä edistetään sosiaalista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Ennustettava energiapolitiikka ja kotimaisen energiantuotannon kasvattaminen ovat erityisen tärkeää teollisuutemme tulevaisuutta ajatellen.

Energiantuotantoon suuntautuvilla miljardiluokan investoinneilla luodaan samalla kasvun edellytyksiä kaikille elinkeinoelämän sektoreille. Energiainvestoinneilla on mahdollisuus varmistaa sekä kohtuuhintaisen kotimaisen energian saatavuus että päästövähennysten toteutuminen.

Allekirjoittaneet järjestöt pitävät kotimaisten energiainvestointien toteutumista erittäin tärkeänä talouden ja työllisyyden myönteisen kehityksen kannalta. Poliittisten päätösten avulla on turvattava yrityksille mahdollisuus toteuttaa suunnitellut suurinvestoinnit. Katsomme, että Olkiluoto 4 -hankkeelle haettu jatkoaika on täysin perusteltu ja se tulisi hankkeelle myös myöntää.

Lisätietoja

Ammattiliitto Pro ry
Puheenjohtaja Jorma Malinen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies

Energiateollisuus ry
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen

Kemianteollisuus ry
Toimitusjohtaja Timo Leppä

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Puheenjohtaja Juha Marttila

Metallityöväen liitto ry
Puheenjohtaja Riku Aalto

Metsäteollisuus ry
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen

Paperiliitto ry
Puheenjohtaja Petri Vanhala

Rakennusliitto ry
Puheenjohtaja Matti Harjuniemi

Rakennusteollisuus ry
Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti

Sähköliitto ry
Puheenjohtaja Martti Alakoski

TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry
Puheenjohtaja Timo Vallittu

Teknologiateollisuus ry
Toimitusjohtaja Jorma Turunen