Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden työhyvinvointihanke Hyvää huomenta – Hyvää huomista etenee toteutusvaiheeseen

Kemianteollisuuden työhyvinvointihanke Hyvää huomenta – Hyvää huomista on edennyt vaiheeseen, jossa yritykset lähtevät mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen omilla projekteillaan. Eväitä projekteihin saadaan yhteisessä seminaarissa syyskuun lopulla ja kokemuksia jaetaan hankkeen aikana. Työmarkkinaosapuolet kannustavat alan yrityksiä ja eri työpaikkoja laajasti mukaan toteutukseen. Hankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa www.hyvaahuomista.fi

Työmarkkinaosapuolten yhteinen hanke käynnistettiin maaliskuussa 2011. Hankkeella halutaan edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisätä tuottavuutta.

Uusia ratkaisuja etsimässä

Kemianteollisuudessa etsitään yhteistyössä uusia näkökulmia, ideoita ja konkreettisia keinoja parantaa työhyvinvointia yrityksissä. Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeessa lähestytään työhyvinvointia neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat hyvä johtaminen, toimiva työyhteisö, osaamisen kehittäminen ja innostus työhön.

”Kemianteollisuuden yhdeksi menestystekijäksi on valittu työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen. Meillä kehitystyöhön yhdistetään kaikkien osaaminen ja kokemukset. Työpaikoillakin tämä on kaikkien etu”, toteaa Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Pekka Hotti hankeblogissaan.

Puheenjohtaja Antti Rinne Ammattiliitto Pro ry:stä puolestaan muistuttaa, ettei ihminen ole kone. ”Yritykset menestyvät vain, jos työntekijöiden jaksamisesta huolehditaan. On hienoa, että kemianteollisuudessa on havahduttu tähän”, päättää Rinne bloginsa.

Usko hankkeeseen on vahva. Ylemmät Toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Heikki Kauppi arvioi kirjoituksessaan, että työurien pidentäminen on keskeistä. ”Pystymme kemianteollisuudessa toivoakseni osoittamaan, että valtiovallan tavoitteeksi asettama 62,4 vuoden keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on vaatimaton tavoite.”

Myös Timo Vallittu, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n puheenjohtaja nostaa esille työurien pidentämisen. Hän muistuttaa ihmisen halusta hallita omaa elämäänsä. ”Työssä jaksamiseen voidaan vaikuttaa yhteisillä työhyvinvoinnin kehittämistavoilla”, kiteyttää Vallittu oman sanomansa.

Yritykset mukaan omilla projekteillaan

Työhyvinvointihankkeen yrityskohtainen vaihe avataan 29.-30.9.2011 järjestettävässä seminaarissa, jossa annetaan eväitä yritysprojektin toteuttamiseen.

Yritysprojekteissa tartutaan työpaikan omiin kehitystarpeisiin. Uusia ideoita ja työkaluja saadaan muiden hyvistä kokemuksista ja vuorovaikutuksesta eri projektiryhmien kanssa. Mukaan voi lähteä joko meneillään olevalla tai uudella noin vuoden kestävällä projektilla.

Yrityskohtaista työtä tuetaan yhteisillä seminaareilla, työpajoilla ja verkkopalvelulla. Hyviä käytäntöjä, toimivia malleja ja kokemuksia jaetaan muiden yritysten kanssa. Tukena ovat myös asiantuntijoiden verkostot.

Yhteistyöllä tuloksiin

Työhyvinvointihankkeen ovat käynnistäneet Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Hanke on osa kemianteollisuuden Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaa, jossa on jo aikaisemmin saatu hyviä kokemuksia rakentavasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Myös paikallisen sopimisen valmiuksia on kehitetty työmarkkinaosapuolten yhteistyöllä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jaana Neuvonen
jaana.neuvonen@chemind.fi
GSM +358 40 580 3447