Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon voittajilla vahvat panostukset kehitysprojekteihin

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla palkittiin 27.4.2017 Arizona Chemical Oy, Finex Oy, Freeport Cobalt Oy ja Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Kemiantekniikka. Kunniamaininnan saivat Pipelife Finland Oy, Teknikum-Yhtiöt Oy ja Trinseo Suomi Oy. Voittajia yhdistää erityisesti vahvat panostukset kehitysprojekteihin. Ensimmäistä kertaa nostettiin esiin myös oppilaitosten rooli turvallisuuden kehittämisessä.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja nyt myös alan oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Uusi oppilaitossarja nostaa esille oppilaitosten roolia turvallisuusosaamisen ja -kulttuurin kehittämisessä.

Pienten yritysten sarjan voittaja Finex Oy on jatkanut määrätietoista turvallisuuskulttuurin ja -työn kehittämistä, mistä yritys palkittiin jo vuoden 2014 turvallisuuspalkinnolla. Kaikki työntekijät ovat sitoutuneita yhteiseen turvallisuustyöhön, mikä näkyy esimerkiksi ennätyksellisissä turvallisuushavaintomäärissä.

Keskisuurten yritysten sarjan voittaja Arizona Chemical Oy on rakentanut turvallisuuskulttuuria koko henkilöstön voimin. Henkilöstökysely ja -koulutukset tukevat työympäristön turvallisuuden kehittämistä. Myös kesätyöntekijöitä opastetaan ja tuetaan esimerkillisesti turvallisiin työtapoihin.

Suurten yritysten sarjan voittaja Freeport Cobalt Oy:llä on fokuksessa sekä urakoitsijaturvallisuus että prosessiturvallisuus. Urakoitsijoiden kanssa on yhteistyössä kehitetty turvallisuuskäytäntöjä, ja saatu työskentely samalle tasolle kuin omalla henkilöstöllä. 

Palkitun Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Kemiantekniikan oppilaat kasvavat oikeaan ja turvalliseen laboratoriokulttuuriin ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Laboratoriot kehittävät  toimintaansa Lean-menetelmällä niin, että oppilaat toteuttavat päivittäiset toimet.

Palkintoraati halusi vuonna 2017 jakaa poikkeuksellisesti myös kunniamainintoja. Pipelife Finland Oy:ssä on luonut hyviä oivalluksia tuottavan käytännön yrityksen kehittämiseen. Teknikum-Yhtiöt Oy:ssä työtapaturmaluvut putosivat vuonna 2016 neljäsosaan vuoteen 2015 nähden. Trinseo Suomi Oy:ssä on saavutuksena kahdenkymmenen vuoden tapaturmaton kausi.

– Saimme kilpailun kaikkiin sarjoihin vahvoja hakemuksia, ja valinta oli erittäin vaikea. Kaikkia voittajia ja kunniamaininnan saaneita yhdistävät mittavat panostukset kehittämistyöhön ja henkilöstön, yhteistyökumppaneiden tai oppilaiden sitoutuminen yhteiseen tekemiseen. Erityisen iloisia olemme oppilaitosten runsaasta osallistumisesta. Tämä kertoo vahvistuvasta turvallisuusosaamisen kehittämisestä eri koulutustasoilla, sanoo kilpailun koordinaattori Merja Vuori Kemianteollisuus ry:stä.

Palkinnot jaettiin 27.4.2017 Helsingin Kemiat kohtaavat -tilaisuudessa. Turvallisuuspalkinto on osa kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa ja sen 25-vuotisjuhlan viettoa.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on jaettu aiemmin kaksi kertaa – vuosina 2010 ja 2014. Turvallisuuspalkinto jaetaan Kemianteollisuus ry:n, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yhteistyönä.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry, johtava asiantuntija Merja Vuori, puh. 040 730 1932, merja.vuori@kemianteollisuus.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, asiamies Seppo Järvenpää, puh. 040 514 2601, seppo.jarvenpaa@ytn.fi

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, työympäristösihteeri Kari Mäkelä, puh. 050 303 9271,
kari.makela@teamliitto.fi

Ammattiliitto Pro ry, sopimusalavastaava, kemianala Taru Reinikainen, puh. 050 581 4371, taru.reinikainen@proliitto.fi

Finex Oy, Niina Lehtonen, puh. 0440 977 045, niina.lehtonen@matthey.com
Arizona Chemical Oy, Elisa Tuhkanen, puh. 040 341 3358, elisa.tuhkanen@azchem.com,
Freeport Cobalt Oy, Kim Sundell, puh. 050 363 7391, ksundell@fmi.com
Turun ammattikorkeakoulu Oy, Anne Norström, puh. 040 355 0365, anne.norstrom@turkuamk.fi
Pipelife Finland Oy, Mia Siltala, puh. 040 565 2006, mia.siltala@pipelife.com
Teknikum-Yhtiöt Oy, Anne Jokela, puh.  050 591 7450, anne.jokela@teknikum.com
Trinseo Suomi Oy, Paavo Rönkkö, puh. 0405 076 974, ptronkko@trinseo.com

Valokuvaaja Matti Matikaisen valokuvia Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon 2017 voittajista Kemiat kohtaavat-tilaisuudesta 27.4.2017 (Hotelli Kämp, Helsinki) Salasana: Palkinto 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon video (youtube)