Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden suhdannetilanne on hyvä, mutta näkymä sumuinen

Kemianteollisuuden yritysten suhdannetilanne on tällä hetkellä hyvä, ja tilauskannat ovat nousussa. Näkymä lähitulevaisuuteen on yhä varsin sumuinen. Globaalisti koronakriisi on yhä päällä ja maailmantalous on häiriöherkässä tilassa.

Kemianteollisuuden suhdanne on noussut vuoden 2018 tasolle, ja tuotanto-odotus on noussut koronakuopasta. Myös tilauskanta on kemianteollisuudessa keskimääräistä parempi.

– Juuri tällä hetkellä näyttää lukujen valossa hyvältä. Paljon riippuu siitä, mihin lukuja verrataan – aikaan ennen koronaa vai ensimmäiseen koronavuoteen 2020. Kemianteollisuuden huhti-kesäkuun 2021 liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuoteen verrattuna. Koronasta on siis toivuttu, mutta toistaiseksi positiivinen suhdanne on kovin lyhytikäinen, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Kemianteollisuus teetti elokuussa 2021 pulssikyselyn jäsenyrityksille. Tulokset kertovat osaltaan, miten yrityksillä menee, ja miten ne suhtautuvat tulevaan.

– Oman tilanteensa arvioi normaaliksi 23 %, hyväksi tai erittäin hyväksi 67 % ja huonoksi tai erittäin huonoksi 10 % vastanneista yrityksistä.

Ihan riemunkiljahduksiin ei kuitenkaan ole aihetta.

– Vaikka taloustilanne näyttää kemianteollisuudessa hyvältä, on uhkakuviakin runsaasti. Kemianteollisuutta ja koko teollisuutta vaivaa osaajapula. Pulssikyselyyn vastanneissa yrityksissä 60 %:ssa koetaan osaajapulaa. Osaavan työvoiman puute on jo vientiyritysten suuri kasvun ja uudistumisen este. Kansainvälistä rekrytointia tulee sujuvoittaa ja ammattikoulutukseen tulee panostaa. LUMA-alojen paikkoja korkeakouluissa tulee lisätä. Yritykset tarvitsevat tähän yhteiskunnan aktiivista tukea etenkin rahoitusvaihtoehtojen ja kansainvälisten rekrytointien sujuvoittamisen muodossa, sanoo Mika Aalto.  

Pulaa on paitsi osaajista, myös raaka-aineista ja komponenteista.

– Peräti 85 % kyselyymme vastanneista yrityksistä ilmoitti raaka-aine- ja komponenttipulan haittaavan liiketoimintaa. Ongelman kanssa painii teollisuus globaalisti, ja kilpailu on kovaa. Tämä aiheuttaa kustannuspaineita, ja vain pieni osa yrityksistä pystyy siirtämään tämän täysimääräisesti asiakashintoihin.

– Kansainvälisen kilpailukyvyn nostamiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan TKI-panostusten nostamista 4 %:iin bruttokansantuotteesta ja mikä tärkeämpää, investointitukia, joilla vauhditetaan uuden teknologian käyttöönottoa teollisuudessa, sanoo Mika Aalto.

Työmarkkinoilla valmistaudutaan syksyn TES-neuvotteluihin
Kemianteollisuus ry:n neuvottelemat työehtosopimukset päättyvät talven ja ensi kevään aikana.

– Valmistautuminen tulevalle neuvottelukierrokselle on parhaillaan käynnissä. Kemianteollisuus päätti pysyä nykyisessä työmarkkinajärjestelmässä toistaiseksi, mutta tarve uudistua ja mahdollistaa enemmän yrityskohtaisia ratkaisuja järjestelmän sisällä on kuitenkin olemassa. Uskomme vahvasti, että uudistuksia pystytään tekemään yhdessä. Tulevalla neuvottelukierroksella ei tule hukata alan orastavan kasvun mahdollisuuksia. On tärkeää parantaa yritysten kilpailukykyä ja hyödyntää paikallisen sopimisen potentiaali, sanoo työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

Linkki Kemianteollisuuden talouskatsauksiin

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Mika Aalto, toimitusjohtaja, 050 438 9247, mika.aalto@kemianteollisuus.fi, kuvalinkki

Minna Etu-Seppälä, johtaja, Työelämä, 040 778 0182, minna.etu-seppala@kemianteollisuus.fi, kuvalinkki

 

Katso lisää

Ala numeroin – toimialagraafit
kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa.

Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuvat polttoaineet ja lääkkeet ovat kemiaa.