Yara Suomi: Kesätyöntekijät ovat viestinviejiä - pidämme heistä hyvää huolta

Uutiset | 26.03.2021

Yara Suomi on merkittävä kesätyöntekijöiden työllistäjä vuodesta toiseen. Yhtiössä kesätyöntekijät nähdään arvokkaina viestinviejinä ja voimavarana, joista kannattaa pitää hyvää huolta. Hyvistä kesätyökokemuksista hyötyvät kaikki.

Yara Siilinjärven Antti Pasanen, Pia Nykvist-Lindström ja Raija Vesterinen työskentelevät HR:ssa kiinteästi kesätyöntekijöiden kanssa. He korostavat, kuinka tärkeitä kesätyöntekijät ovat Yaralle.

- Yara Suomi työllistää keskimäärin noin 100 kesätyöntekijää, joista noin 50-60 sijoittuu Siilinjärven kemiantehtaille sekä kaivokselle. Kesäajan työskentely mahdollistaa nuorelle perehtymisen oman alansa tehtäviin ja samalla opintojen ja osaamisen edistämisen. Kesätyöntekijöiden tuella Yaran oma henkilöstö pystyy pitämään kesälomansa kesälomakauden halutuimpina ajankohtina. Kesätyössä oleva nuori pääsee näyttämään osaamisensa ja monet kesätyöntekijöistä ovatkin työllistyneet Yaralle opintojensa jälkeen. Kesätöiden kautta Yara työnantajana ja samalla työtehtävät kemian- ja kaivosteollisuuden toimialoilla tulevat tutuksi opiskelijoille, sanoo HR Manager Pia Nykvist-Lindström.

Yaralla kesätyöntekijöiltä pyydetään ja myös saadaan runsaasti palautetta. 

- Vuoden 2020 kesätyöntekijöiden perehdyttämiskyselyn palautteiden perusteella Yara Siilinjärven toimipaikan palautteet olivat hyvin positiivisia. Palautteissa korostui toimiva työpaikkaohjaus. Erityisinä huomioina nousi esille, että kesätyöntekijät kokivat pääsevänsä hyvin osaksi työyhteisöä ja heillä oli selvä käsitys työtehtävistään ja omasta roolista kesäajalla. Työtehtäviin perehdyttäminen koettiin hyvin perusteellisena ja käytännönläheisenä, sanoo Production competence specialist Antti Pasanen. 

Koronapandemia on ollut maailmanlaajuinen kurjuus ja haaste jo yli vuoden. Se näkyy myös Yaran rekrytoinneissa. 

- Viime vuonna kesätyöjakso aloitettiin aikaisemmin, jotta perehdyttäminen pystyttiin suorittamaan koronarajoitusten mukaisesti. Koronapandemia ei ole vaikuttanut oleellisesti kesätyöntekijöiden määrään, vaan se on pysynyt saman suuruisena jo useiden vuosien ajan, sanoo HR Service specialist Raija Vesterinen.

- Kesätyöntekijät perehdytetään huomioimaan työssään Yaran koronaohjeistukset. Koronapandemian seurauksena esimerkiksi kesätyöntekijöiden perehdyttäminen suoritetaan yksilöllisemmin ja aloitettiin edellisvuotta aiemmin. Siilinjärvellä kesätyöntekijät työskentelevät tuotannollisissa tehtävissä, joissa etätyömahdollisuudet ovat rajoitetumpia.

Kesätyöt ovat usein nuorille ensiaskel työelämään. Millainen rooli kesätöillä on yrityksen maineeseen ja mielikuvaan?

- Kesätyöntekijöillä on erittäin tärkeä rooli viestinviejinä yrityksen maineen ja mielikuvien kannalta omille verkostoilleen. Positiivinen kokemus kesätyöstä vaikuttaa työantajamielikuvaan, ja mahdollistaa hyvien hakijoiden määrän myös tulevina vuosina. Osa kesätyöntekijöistä on ihastunut toimipaikkaamme ja työtehtäviin niin paljon, että ovat hakeutuneet kesätöihin useampana kesänä ja sijoittuneet vastuullisimpiin tehtäviin, sanovat Antti, Pia ja Raija. 

 

(Valokuvassa Yara Suomella kesätyöntekijänä jo kolme kertaa ollut Emmi Sallinen)

 

Katso myös
Blogit | 16.04.2021

Sampo Pehkonen: STM:n idea palkka-avoimuudesta ei huomioi EU:n direktiiviehdotusta tai taloudellisia vaikutuksia

Tiedotteet | 15.04.2021

Vientiteollisuus tarjoaa 22 000 nuorelle kesätyöpaikan

Uutiset | 12.04.2021

Kemianteollisuus pestaa TTT-harjoittelijoita kesäksi – innostamme muitakin samaan

Blogit | 12.04.2021

Jaana Neuvonen: Kinkka, loikka ja hyppy uuteen

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna