Valtaosaan kemianteollisuuden työehtosopimusaloista on sovittu määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikaistaminen – koskee lomautusilmoitusaikoja ja yt-lain neuvotteluaikaa sekä osin takaisinottovelvollisuutta

Uutiset | 26.03.2020

Kemianteollisuus, Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat sopineet määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten aikaistamisesta valtaosaan kemianteollisuuden työehtosopimuksia. Muutokset ovat tulleet voimaan pöytäkirjojen allekirjoituspäivistä (23.3. ylemmät toimihenkilöt, 24.3. työntekijät, 25.3. toimihenkilöt).

Muutokset koskevat tässä vaiheessa seuraavia työehtosopimusaloja:

Työntekijät:

 • Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus
 • Jalometallialan työehtosopimus
 • Kemian perusteollisuuden työehtosopimus
 • Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
 • Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus
 • Muovituote- ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus
 • Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus
 • Öljy-, maakaasu-, ja petrokemianteollisuuden työehtosopimus
 • Fiskars Finland Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Toimihenkilöt:

 • Kemianalan toimihenkilösopimus
 • Kumiteollisuuden toimihenkilösopimus
 • Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus
 • Fiskars Finland Oy:n toimihenkilösopimus

Kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt

Lista todennäköisesti täydentyy myöhemmin. Muutokset ovat voimassa niin kauan kuin määräaikaiset työlainsäädännön vastaavat muutokset ovat voimassa.

Liitot sopivat myös samalla, että seuraavat edelleen tiiviisti kemian alojen tilannetta ja ovat tarvittaessa valmiita hakemaan lisäratkaisuja toimialan tai yksittäisten yritysten tilanteeseen. Kaikilla osapuolilla on yhteinen intressi tukea toimialan yrityksiä ja työntekijöitä kriisissä ja turvata alan työpaikat.

Sovitut muutokset:

Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluaika lomautustilanteissa 5 päivää neuvotteluesityksen antamisesta, mahdollisuus sopia toisin.

Lomautusilmoitusilmoitusajat: noudatettava vähintään viiden päivän ilmoitusaikaa, mahdollisuus sopia toisin.

Takaisinottovelvollisuusajan pidentäminen 9 kuukauteen (työntekijät ja toimihenkilöt), ylemmät toimihenkilöt 9 kuukautta, kun lainsäädäntömuutos astuu voimaan.

Kemianteollisuuden jäsenyrityksille lisätietoja ja ohjeistusta asian tiimoilta löytyy KemiaExtra-sivuilta.

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Minna Etu-Seppälä, johtaja, Työelämä, minna.etu-seppala@kemianteollisuus.fi, puh. 040 778 0182

Kuvalinkki
https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/henkilosto/minna_etu-seppala

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Katso myös
Uutiset | 27.05.2020

Tekniikan museon säätiö hakee uudistushenkistä johtajaa

Uutiset | 25.05.2020

Yle: Pramian Marko Mäkisen yrittäjätarina

Uutiset | 17.04.2020

Neuvottelutulos kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimuksesta

Blogit | 25.03.2020

Anni Siltanen: Kriisi pakottaa uuteen

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna