Kemianteollisuus mukana lukiolaisten työelämäoppaissa

Uutiset | 26.11.2020

Suomen Lukiolaisten Liitto julkaisi Studia-messuilla kaksi työelämäteosta, jotka on tehty liiton työelämähankkeen tuloksina. Lukiolaisen työelämäopas tukee lukiolaisia tutustumisessa työelämään. Teos Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa on suunnattu lukioille, ja siihen on kerätty laajasti ideoita ja ehdotuksia lukioiden työelämäyhteistyön edistämiseksi. Kemianteollisuuden yritykset Kraton, Fermion ja Teknikum ovat oppaissa aktiivisesti mukana.

Lukioiden työelämäyhteistyötä vahvistetaan uudessa lukiolaissa ja syksyllä 2021 käyttöön otettavissa opetussuunnitelmissa. Lukiolain mukaan opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan lukion aikana.

Lukiolaisten Liiton työelämähankkeessa mukana oli usea yhteistyökumppani. Kemianteollisuus ry:stä mukana toimialatietoa kasaamassa oli Osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Auli Piiparinen.

- Oli tärkeää ja antoisaa olla mukana työelämähankkeessa. Nuoret ovat kiinnostuneita työelämästä, mutta he tarvitsevat lisää tietoa opiskelusta, uramahdollisuuksista ja yrityksistä. Vain yritykset voivat itse kertoa, mitä ne tekevät ja millaisia ammattilaisia työllistävät. Kirjoista voi oppia paljon, mutta käytännöstä voivat kertoa vain yritysten ihmiset. Kemianteollisuus kiinnostaa lukiolaisia mutta yritysyhteistyötä lukioiden kanssa tarvitaan vetovoiman vahvistamiseksi. Esimerkiksi TET-jaksojen tarjoaminen on tähän mahdollisuus, johon Teknikumilta löytyy esimerkillinen malli, joka myös oppaisiin päätyi.

Teknikumin lisäksi molemmissa oppaissa kemianteollisuuden yrityksistä mukana olivat uratarinoiden merkeissä Kraton Chemical Oy ja Fermion Oy.
- Näille yrityksille lämpimät kiitokset aktiivisesta osallistumisesta. Kyseiset yritykset edustavat kemianteollisuuden monipuolista kirjoa. Teknikum valmistaa kumituotteita, Fermion lääkeaineita ja Kraton jalostaa mäntyöljyä. Nämä yritykset työllistävät monipuolisesti ammattilaisia, ja oppaissa ne kertovat juuri näistä tarpeistaan. Suosittelen tutustumaan!

Lukiolaisten Liiton työelämähanke jatkuu myös ensi vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön jatkorahoituksella.

Teokset löytyvät osoitteesta lukio.fi/tyoelama. Ne ovat luettavissa myös näköisjulkaisuina seuraavista linkeistä: Lukiolaisen työelämäopas, Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa.

Katso myös
Tiedotteet | 08.04.2021

Ilmasto pelastuu osaamisella − Kuusi hiilineutraaliuteen tarvittavaa strategista kyvykkyyttä ja menestyksen tekijää kemianteollisuudessa

Kannanotot | 26.03.2021

Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Uutiset | 16.03.2021

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on ammatillisen koulutuksen keskiössä - tarvitaan joustavia malleja ja rahoitusmahdollisuuksia

Uutiset | 15.03.2021

LUMA-keskus Suomi: StarT-Yleisöäänestys 15.3. - 15.4. – Inspiroidu ja äänestä!

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna