Kemianteollisuudelta ja Teollisuusliitolta yhteinen suositus koskien kasvomaskien käyttöä toimialan työpaikoilla

Uutiset | 02.11.2020

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto katsovat kasvomaskien olevan merkittävä keino suojata toimialan työntekijöitä koronapandemialta työpaikoilla silloin, kun turvavälejä ei pystytä säilyttämään, esimerkiksi lähietäisyydellä työskenneltäessä ja fyysisissä kokouksissa.

Kasvomaskien käyttöönoton työpaikalla tulee perustua työnantajan työturvallisuuslain mukaiseen riskin arviointiin ja sen pohjalta tehtäviin toimenpiteisiin. Kun kyse on työntekijöiden turvallisuudesta ja koronapandemian leviämäisen arvaamattomuudesta, kynnys kasvomaskien käyttöönottoon tulee olla tarvittaessa hyvinkin matala.

Osapuolten yhteinen intressi on turvata se, että alan työntekijät pysyvät terveinä ja yritysten toiminta ei vaarannu tai jopa keskeydy koronapandemian aikana.

Lue lisää kasvomaskien käyttöönottoon liittyvistä pelisäännöistä sekä hyödyllisistä linkeistä täältä.

Katso myös
Kannanotot | 22.01.2021

Kemianteollisuuden lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta

Kannanotot | 15.01.2021

Kemianteollisuuden lausunto: Yhteistoimintalain uudistaminen - luonnos hallituksen esitykseksi yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Uutiset | 30.12.2020

Vuosi 2021 on paikallisen sopimisen vuosi kemianteollisuudessa

Blogit | 29.12.2020

Auli Piiparinen: Opiskelijoilla ja kesätyöntekijöillä positiivinen suhtautuminen paikalliseen sopimiseen

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna