Kemianteollisuus ry: Luvitusprosessien ennakoimattomuus vähentää yritysten investointihalukkuutta Suomeen

Tiedotteet | 22.04.2022

Korkein hallinto-oikeus ilmoitti tänään, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumota kemianteollisuuden yrityksen BASF Battery Materials Finlandin akkumateriaalitehtaan ympäristölupa jää voimaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt ympäristöluvan elokuussa 2020. Kemianteollisuus ry pitää erittäin huolestuttavana luvitusprosessin sekavuutta ja ennakoimattomuutta. Harjavallan akkumateriaalitehdas olisi toteutuessaan merkittävästi edistänyt vihreää siirtymää ja liikenteen sähköistymistä.

Tänään uutisoitiin, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumota BASF Battery Materials Finland Oy:n Harjavallan akkumateriaalitehtaan ympäristölupa jäi voimaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. BASF Battery Materials Finland oli valittanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, ja esittänyt kolme eri vaihtoehtoa ympäristöluvan saamiseksi. Yhtiö esitti lisäksi, että KHO toimittaa asiassa katselmuksen. KHO hylkäsi sekä yhtiön tekemän valituksen että esityksen katselmuksen järjestämisestä. Näin Etelä-Suomen aluehallintoviraston elokuussa 2020 myöntämä ympäristölupa kumottiin.

- Tämä on iso pettymys kemianteollisuudelle. Pidämme erittäin huolestuttavana luvitusprosessin ennakoimattomuutta ja resurssien hukkaamista, kun eri viranomaistahot ja oikeusasteet tekevät keskenään erilaisia päätöksiä. Kemianteollisuuden yrityksillä on halua ja mahdollisuuksia investoida Suomeen, mutta tämänkaltaiset päätökset saattavat rohkaista yrityksiä etsimään investointikohteet muualta, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

- Kritisoimme prosessin ennakoimattomuutta ja tiukkenemista matkan varrella. Yritysten investoinnit ovat isoja päätöksiä, jotka tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin.

- Luvitusprosessia on tehostettava, jotta käsittelyajat lyhenevät ja tarvittavia investointeja saadaan nopeasti eteenpäin. Akkuteknologia ja liikenteen sähköistyminen ovat tärkeitä tekijöitä vihreässä siirtymässä ja hiilineutraalisuustavoiteen saavuttamisessa. Harjavallan tehtaan tuotantokapasiteetti olisi ollut arvioiden mukaan noin 30 000 tonnia akkukemikaaleja vuodessa. Käynnistyessään tehdas tuottaisi vuodessa akkumateriaalit alustavan arvion mukaan noin 400 000:een täyssähköautoon vuodessa. Ne voivat olla vaarassa jäädä tekemättä.

Katso myös
Kannanotot | 12.08.2022

Lausunto lakiehdotuksesta valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Blogit | 15.06.2022

Investointihankkeiden luvituksen nopeuttaminen on edellytys kansantalouden kasvulle

Uutiset | 14.06.2022

Kutsu: Mitä Viro tekee oikein ja Suomi väärin, kun oppimistulokset menevät eri suuntiin? Osaamisen taso huolettaa vientiyrityksissä – infotilaisuus 15.6.2022 klo 9

Tiedotteet | 14.06.2022

Kysely: Energian hinnannousu huolestuttaa kemianteollisuuden alan yrityksiä – kannattavuuspaineet kasvussa